Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Akkoord aanpak duurzame gewasbescherming - aangepaste overzichtstabel

4 maart 2003 - Deze tabel wijkt op enkele punten af van het eerder op 4 februari 2003 bekendgemaakte overzicht wegens het niet beschikbaar stellen van een middel door een toelatingshouder (knelpunt narcisvlieg). Voor het knelpunt luizen in potplanten onder glas is voor pirimifos-methyl gekozen, vanwege de lagere risico's voor de toepasser en milieu. De oplossing voor het knelpunt aardbeimijt (fenbutatinoxide) is vervallen omdat deze onvoldoende werkzaam is. het knelpunt uienvlieg in ui en prei (benfuracarb als zaadcoating) is gesplitst in prei en ui. Tenslotte is op enkele punten de aanduiding van de teelt waarin het knelpunt voorkomt verduidelijkt.

TEELT GEWAS-BESCHERMINGS-PROBLEEM STOF WAARMEE KNELPUNT KAN WORDEN OPGELOST VIA VRIJSTELLINGS-REGELING
AKKERBOUW
Ui uienvlieg benfuracarb (als zaadcoating)
Aardappel ritnaalden ethoprofos
BIOLOGISCHE TEELT
Diverse vollegrondsgroentegewassen rupsen Bacillus thuringiensis BLOEMBOL EN BOLBLOEMEN
Bloembollen en bolbloemen emelt en ritnaald chloorpyrifos Grondontsmetting voor lelie nematoden en andere bodemorganismen ethoprofos
BLOEMISTERIJ ONDER GLAS
Grondgebonden bloemisterijgewassen onder glas trips methiocarb Grondgebonden snijbloemen onder glas wortelduizendpoot chloorpyrifos Potplanten onder glas wol-, dop- en schildluizen pirimifos-methyl Freesia onder glas bonenvlieg: Delia platura chloorpyrifos BLOEMISTERIJ VOLLEGROND
Snijbloemen in de volle grond emelten chloorpyrifos BOOMKWEKERIJGEWASSEN EN VASTE PLANTEN
Boomkwekerijgewassen in container mos/levermos diuron Boomkwekerijgewassen en vaste planten emelten, aardrupsen, engerlingen, wortelduizendpoot en springstaarten chloorpyrifos FRUIT
Aardbei plantgoed onder glas bladluizen, met name gele rozenluis dichloorvos
Aardbei vrucht in open lucht onkruid simazin
Aardbei plantgoed open lucht onkruid simazin
Aardbei onder glas rupsen Bacillus thuringiensis Aardbei plantgoed onder glas trips dichloorvos
Pruim, zoete en zure Kers in de open lucht Schimmels: Monilia laxa
Monilia fructigena thiram
GROENTEN ONDER GLAS
Bonen uitgangsmateriaal onder glas trips dichloorvos Bonen uitgangsmateriaal onder glas witte vlieg dichloorvos Andijvie onder glas rupsen Bacillus thuringiensis Paksoi, amsoi onder glas rupsen Bacillus thuringiensis Sla (Lactuca spp) rupsen Bacillus thuringiensis Snijboon vrucht onder glas rupsen Bacillus thuringiensis VOLLEGRONDSGROENTEN
Prei (uitgangsmateriaal en teelt) trips Verticilium lecanii Prei uienvlieg benfuracarb (als zaadcoating)
Asperge, uitgangsmateriaal onkruiden diuron
Andijvie, koolraap, koolrabi, augurk, courgette, sla, sjalot, zaaisjalot bol open lucht, bosui, zaaiui (2e jaars plantui), winterui (bol open lucht), zilverui (picklers bol open lucht, prei rupsen Bacillus thuringiensis
Kroot, parijse worteltjes, peen, peul, spinazie, sla en rammenas rupsen Bacillus thuringiensis
Erwt, boon, tuinboon onkruid simazin
Schorseneer (zaadteelt) onkruid simazin

Deel: ' Akkoord aanpak duurzame gewasbescherming - aangepaste overzichtstabel '
Lees ook