FNV

Akkoord CAO-Sport
Sportbond - sport@dds.nl

De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV Dienstenbond, LAD en De Unie Zorg en Welzijn hebben een onderhandelingsakkoord bereikt in de CAO-Sport.

3,75%
De werknemers gaan er per 1 april 2002 structureel 3% op vooruit. Per 1 januari 2003 stijgen de lonen nog eens met 0,75%. De CAO-Sport heeft een looptijd van 1 april 2002 - 1 juli 2003. De CAO-Sport is van toepassing op landelijke, regionale of provinciale sportorganisaties en telt met inbegrip van de gedetacheerde medewerkers die bij de lokale sportverenigingen werken in totaal ca. 7000 werknemers.

Kinderopvangregeling
Het werken aan de kinderopvang is ook in de sport een serieuze zaak geworden. Per 1 juli 2002 wordt gestart met een collectieve kinderopvangregeling voor de sector. Verder zijn er afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling en de modernisering van arbeidsvoorwaarden in onder meer de ontwikkeling van een CAO à la carte. Daarnaast hebben partijen zich verplicht om voor 1 januari 2003 overeenstemming te bereiken over de salarisstructuur van de gedetacheerde medewerkers op lokaal niveau (trainers en ondersteunende medewerkers). Eerder was voor deze groep overeenstemming bereikt over de invoering van pensioenafspraken.

De gemaakte afspraken passen naar de opvatting van partijen goed in de wens tot verdere professionalisering van de sportbranche. De invulling van de afspraken zal samenhangen met het onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in de Sport, dat WOS en FNV Sport door het IVA in Tilburg laten uitvoeren. Naar verwachting zal dit onderzoek omstreeks september 2002 beschikbaar komen.

Meer nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/sport.

Deel: ' Akkoord bereikt in de CAO-Sport '
Lees ook