PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BRIGITTE GROUWELS

VLAAMS MINISTER VAN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

GELIJKEKANSENBELEID

6 juni 1999

Protocolakkoord Brussel-Vlaanderen voor Nederlandstalig Basisonderwijs

Brigitte Grouwels, Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, juicht het protocolakkoord tussen de ministers bevoegd voor onderwijs in de Vlaamse regering en in de VGC toe.

Sinds lang werpt minister Brigitte Grouwels zich op als een vurig verdedigster van een betere ondersteuning van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Tijdens haar ministerschap heeft ze voortdurend aangedrongen, bij haar collega voor onderwijs in de Vlaamse regering, om nog tijdens deze legislatuur een initiatief te nemen ter ondersteuning van de multiculturele en meertalige Brusselse scholen. Minister Grouwels leverde bij haar collega tevens eeen visietekst waarin zij pleit voor een ondersteuningsstructuur van de scholen die een lokaal schooltaalbeleid wensen uit te werken. Dit protocolakkoord, dat nog op de valreep werd afgesloten, betekent dan ook een doorbraak, omdat de Vlaams minister van onderwijs, naast de bestaande middelen voor OVB (onderwijsvoorrangsbeleid) en zorgverbreding, met dit akkoord nu tevens ondersteuning kan bieden aan scholen met een groot aantal niet-Nederlandstaligen die op dit ogenblik niet in aanmerking komen voor OVB en zorgverbreding.

Minister Grouwels merkt tevens op dat in het protocolakkord voldoende aandacht gaat naar coördinatie en overleg met alle participanten in de school zoals schoolopbouwwerk, centra voor leerlingebegeleiding, pedagogische begeleiding, nascholingscentra,...

Minister Brigitte Grouwels zal er op toezien dat de scholen, conform hun eigen opvoedingsproject en eigen schoolsituatie, een selectie kunnen maken uit de verschillende methodieken en ondersteuningsvormen die hen vanuit deze begeleidingsstructuur worden aangereikt. de inhoudelijke pedagogische vormgeving is en blijft een verantwoordelijkheid van de Inrichtende Machten.

Info : Nicolaas Vlaeminck, Verantwoordelijke Pers en Communicatie van Minister Grouwels - tel. (02) 227 27 81
e-mail: persdienst.grouwels@vlaanderen.be

Deel: ' Akkoord Brussel-Vlaanderen Nederlandstalig Basisonderwijs '
Lees ook