Informatie: VOOR DE PERS

Maandag 5 juli 1999

Akkoord cao particuliere ambulancezorg

Bonden en werkgevers in de particuliere ambulancezorg hebben vandaag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De cao geldt voor zo'n tweeduizend werknemers en voorziet in een loonsverhoging van 3,2 procent.

Omdat er nog geen overeenstemming kon worden bereikt over vervroegde pensionering en de implementatie van de nieuwe arbeidstijdenwet in de cao, heeft de cao een looptijd van 1 april tot 31 december van dit jaar. In de tussentijd zal er door bonden en werkgevers een nader onderzoek worden gedaan naar de vervroegde pensionering en de juiste toepassing van de arbeidstijdenwet in de cao voor de particuliere ambulancezorg. Bonden en werkgevers hebben afgesproken dat hierover op 31 december een akkoord moet zijn bereikt zodat per 1 januari 2000 tot invoering kan worden overgegaan.CNV Ambulance is tevreden over de loonsverhoging maar betreurt het dat er ook na zeven onderhandelingsronden nog steeds geen afspraken konden worden gemaakt over de vervroegde pensionering en de toepassing van de arbeidstijdenwet.Houten, 1 juli 1999

Nadere inlichtingen:

Roel van Riezen 0512-583470

Peter Rus 030-6348243

Zoekwoorden:

Deel: ' Akkoord cao particuliere ambulancezorg '
Lees ook