Nederlandse Vereniging van journalisten

PERSBERICHT

De onderhandelingsdelegaties van de Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben 13 december jl. een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Nieuwsblad Journalisten.
De CAO heeft een looptijd van 9 maanden (1 oktober 1999 tot 1 juli 2000); een structurele loonsverhoging van 2,75% per 1 oktober 1999, uitbreiding van de regeling kinderopvang met buitenschoolse opvang, verbetering van het salarisgebouw; instellen van een paritaire commissie ter bestudering van het artikel Auteursrecht.

Hilversum, 14 december 1999

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Yvonne Dankfort, secretaris NVJ
Tel: 035-6774030 of 06-51585231

Deel: ' Akkoord CAO voor nieuwsbladjournalisten '
Lees ook