ABU

Akkoord CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden (FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie) hebben vandaag een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen. Vakbonden hebben ingestemd met het eindbod van de ABU van eind juni jl. Hoofdpunten uit het akkoord betreffen een trapsgewijze loonsverhoging van 3 procent, een eenmalig uitkering en een nieuw functiegebouw. De CAO voor Vaste Medewerkers geldt voor circa 16.000 consulenten en intercedenten.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe CAO voor Vaste Medewerkers betreft de trapsgewijze loonsverhoging van 3 procent. Een eerste verhoging van 2 procent geldt per 1 augustus 2002. Per

1 januari 2003 geldt vervolgens een tweede verhoging van 1 procent.

Tevens krijgt het vaste personeel een eenmalige uitkering van 0,7 procent uitgekeerd. Deze uitkering hangt samen met de afloopdatum van de CAO in april 2002 en is bedoeld om de periode tot 1 augustus 2002 te overbruggen.

Verder is overeenstemming bereikt over een nieuw functiegebouw. Tot op heden kende de CAO alleen een overzicht van commerciële functies. Vanaf nu vallen ook de niet-commerciële functies (hoofdkantoorfuncties) onder het functiegebouw. Het nieuwe functiegebouw gaat in per 1 januari 2003.

Tot slot zijn afspraken gemaakt over scholingsdagen en over aanvulling van loon bij ziekte. Ook de wet Arbeid en zorg is opgenomen in de nieuwe CAO. Personeel van uitzendondernemingen krijgt de mogelijkheid om zeven dagen met behoud van volledig salaris kortdurend zorgverlof op te nemen.

De CAO heeft een looptijd van één jaar en geldt tot april 2003.

Voor de redactie:
De ABU vertegenwoordigt de belangen van circa 270 uitzendondernemingen, met in totaal meer dan 2.600 vestigingen in Nederland. Dat is ruim 90 procent van de uitzendmarkt. Elk jaar worden zo.n 750.000 uitzendkrachten geplaatst. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met mevrouw drs. E.I. de Gelder, telefoon: 020 - 658 01 01/

06 - 53 64 13 21.


01 aug 02 13:46
Zoekwoorden:

Deel: ' Akkoord CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen '
Lees ook