Gemeente EmmenPersbericht: Akkoord Emmen & Mega Projekten BV, 29 augustus 2001

Akkoord op hoofdlijnen tussen gemeente Emmen en Mega Projecten BV Belangrijke tussenstap in project Delftlanden

Er is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen de gemeente Emmen en Mega Projecten BV. Dit akkoord gaat over de aankoop van grond door de gemeente in het project Delftlanden (fase 1 / 1200 woningen). Het project heeft in hoofdzaak betrekking op de gronden ten noorden en ten westen van de Zandzoom.

Het is een gedeeltelijke uitvoering van de op 20 april 2000 door genoemde partijen gesloten 'Intentieovereenkomst Delftlanden'. Hierin stelden zij zich ten doel onderzoek te verrichten om te komen tot een voor beide partijen kwalitatief, maatschappelijk en financieel-economisch aanvaardbaar plan voor de uitleglocatie Delftlanden (fase 1). Het akkoord in hoofdlijnen wordt nog uitgewerkt in een einddocument.

Naast de grondtransactie is in het akkoord op hoofdlijnen ook gesproken over onder meer:

* het ruimtegebruik en aantallen woningen, woningtype, woningdifferentiatie en kavelgrootte;

* fasering, prijzen en kwaliteit woningbouw; duurzaam bouwen.
Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad spreken zich in september uit over het bereikte akkoord op hoofdlijnen.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen

Deel: ' Akkoord Emmen & Mega Projekten BV '
Lees ook