LAD

Persbericht

Utrecht/Groningen, 22 april 1999

Artsenorganisaties en academische ziekenhuizen: in principe overeenstemming

ONDERHANDELAARSAKKOORD HONORERING ACADEMISCH MEDISCH SPECIALISTEN

De Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ), Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband/AC, en CMHF/Orde van Medisch Specialisten hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een integrale honoreringsregeling voor alle medisch specialisten in de academische ziekenhuizen.

De komende weken wordt het akkoord voorgelegd aan de leden van de organisa-ties. Als zij ermee instemmen, gaat de regeling in per 01 juni 1999. Dan vervallen de particuliere honorarium-inkomsten voor de medisch specialisten in de academische ziekenhuizen en functioneren alle 3.000 specialisten volledig in dienstverband. Het akkoord is gesloten onder het voorbehoud dat instanties zoals het COTG deze financiële omzetting in bestaande regelgeving kunnen uitvoeren.

Volgens het onderhandelaarsakkoord worden de specialisten ingedeeld in vijf salarisschalen. Deze zijn gebaseerd op functiegebieden van medisch specialist tot hoogleraar/afdelingshoofd. Iedereen heeft een maximale werkweek van 48 uur, en van maximaal 55 uur wanneer diensten worden gedraaid. Ook is een uitgebreid pakket overgangs- en ingroeimaatregelen overeengekomen.

De honoreringsregeling is de eerste volledige en specifieke rechtspositie-overeen-komst voor de academisch medisch specialisten, met inbegrip van een professioneel statuut. De onderhandelingen die tot dit resultaat hebben geleid, zijn in oktober 1998 gestart.

© copyright LAD 1999

Deel: ' Akkoord honorering academisch medisch specialisten '
Lees ook