Microsoft Benelux

februari 1999

Belangrijke stap voor verdere integratie van Informatie en Communicatietechnologie binnen het onderwijs

Vlaams Onderwijsminister Eddy BALDEWIJNS en Microsoft ondertekenen overkoepelende raamovereenkomst met speciale licentievoorwaarden voor het onderwijs

Brussel, 22 februari 1999 - Het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Microsoft ondertekenen vandaag een overkoepelende raamovereenkomst in de vorm van een bijzondere Microsoft Onderwijs 'Select overeenkomst'. Hierdoor krijgt de volledige onderwijssector in Vlaanderen de mogelijkheid om licenties voor Microsoft-software te bestellen onder één overkoepelende overeenkomst. Deze raamovereenkomst komt tevens tegemoet aan de initiële objectieven van het reeds opgestarte PC Kadee project.

Het Microsoft Onderwijs Select programma stelt alle onderwijsinstellingen in staat om, ongeacht hun grootte en ongeacht het bestelde volume, op een flexibele wijze en tegen een belangrijke korting, licenties te bestellen en te gebruiken. Tevens kunnen ook leerkrachten voor persoonlijk gebruik via hun school licenties aankopen tegen dezelfde voorwaarden. Deze unieke overeenkomst laat toe om Informatie en Communicatietechnologie (ICT) binnen het onderwijs beter te integreren en te optimaliseren om leerlingen vandaag al ten volle voor te bereiden op de Europese arbeidsmarkt van morgen.

Eddy Baldewijns, Vlaams Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken stelt : "Wij mogen niet vergeten dat we in het onderwijs met 'menselijk kapitaal' werken. De kans bestaat dat ICT nog een kloof bij creëert in de duale maatschappij. Het blijft dan ook de taak van het onderwijs om iedereen zoveel mogelijk toegang te verschaffen tot de informatiesnelweg. Alle scholen en onderwijsvormen moeten de kans krijgen om de Informatie en Communicatietechnologie in het leerproces te integreren en er hunleerlingen mee vertrouwd te maken. De ondertekening van de overeenkomst met Microsoft is in dit kader een belangrijke stap, die alle scholen en onderwijsinstellingen in staat moet stellen om op een uniforme wijze, de nodige software aan een gunstige prijs te bekomen".

Veerle Wuyts, Adjunct Directeur-Generaal van Microsoft Benelux verklaart: "Wij zijn verheugd met de ondertekening van deze overeenkomst. Zij weerspiegelt ten volle onze betrokkenheid en ons engagement ten opzichte van de onderwijsgemeenschap en zij maakt bovendien deel uit van een ruimer actieplan".

Naar aanleiding van de ondertekening van de Microsoft Onderwijs Select overeenkomst werd een uitgebreid plan uitgewerkt met projecten rond de volgende drie invalshoeken : het opzetten van een communicatiecampagne, het aanbieden van structurele opleidingsprogramma's en ondersteunen van specifieke opleidingsinitiatieven, en het voorzien van de nodige ondersteuningsfaciliteiten.

Het opzetten van een informatie- en communicatiecampagne:


* de organisatie van een informatiecampagne voor de verschillende onderwijsinstellingen waarbij men informatie zal verstrekken over de Microsoft-licentiepolitiek;
* de organisatie van roadshows in verschillende Vlaamse steden en te Brussel tijdens dewelke de toepasbaarheid van het Microsoft-platform en de producten zullen worden aangetoond voor onderwijsinstellingen en individuele leerkrachten;
* de onderwijsWebzine, een magazine verspreid via het Internet, en een 'share'-website, waarop leerkrachten, directies en schoolparticipanten direct bruikbaar materiaal kunnen vinden en ervaringen kunnen delen;

Het aanbieden van structurele opleidingsprogramma's en ondersteunen van specifieke opleidingsinitiatieven:


* de studiekit 'The Connected Learning Community - Technology Roadmap', specifiek gemaakt voor begeleiders en inspecteurs in het onderwijs, zal informatie verschaffen die concrete hulp biedt bij de begeleiding van scholen in de integratie van ICT in het onderwijs;
* het voorstellen van een aantal pilootprojecten waar Microsoft concrete oplossingen voor het onderwijs demonstreert (Anythime Anywhere learning, Virtual School, ...). Deze projecten worden voorgesteld in samenwerking met partners die gestimuleerd worden om toepassingssoftware voor het onderwijs ontwikkelen;
* modellen aanbieden die voor het onderwijs zinvol zijn en waarbij de educatieve meerwaarde van softwarepakketten zoals Microsoft Encarta, Publisher, Works, Office, Photodraw, Windows NT, Windows NT Terminal Server, Outlook, Frontpage, Small Business Server, Visual Studio, ... voor het onderwijs wordt getoond;
* opleidingsinitiatieven om leerkrachten vertrouwd te maken met de basissoftware en met de continue evoluerende mogelijkheden van het Internet. Zo wordt momenteel gewerkt aan de inrichting van 'zomerklassen' voor leerkrachten en informaticacoördinatoren die zich willen bijscholen om zo ICT ook daadwerkelijk in hun klaspraktijk te integreren;

Het voorzien van de nodige ondersteuningsfaciliteiten:

Gezien het belang van de beschikbare technische ondersteuning voor scholen is Microsoft bereid om samen te werken met de regionale expertisecentra van het Departement Onderwijs, die zullen instaan voor nascholing en voor ondersteuning op drie niveaus, namelijk technische ondersteuning, educatieve ondersteuning en organisatorische ondersteuning. In afwachting van de oprichting en het operationeel worden van deze centra zal Microsoft zelf voor de nodige on-line support zorgen via een uniek aanspreekpunt op het Internet.

Uiteraard blijft Microsoft daarnaast de huidige sensibiliserings- campagnes die op dit ogenblik voor het onderwijs lopen verder steunen : de Microsoft Road Ahead prijs, Digikids, Digistudent, Internet Master Trophy, het internetproject van FLV, Clublink voor studenten, samenwerking met de belangrijkste CST-beurs, enz.


Microsoft (op NASDAQ genoteerd als MSFT) is wereldwijd marktleider in software voor personal computers. Het bedrijf biedt een breed scala van producten en diensten voor zakelijk en persoonlijk gebruik, elk ontworpen met de bedoeling het voor mensen eenvoudiger en aangenamer te maken elke dag optimaal te profiteren van de kracht van personal computing.

Deel: ' Akkoord licentievoorwaarden Vlaams onderwijs en Microsoft '
Lees ook