PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

29 maart 2000

Naar aanleiding van de staking van vandaag van de binnenvaartbegeleiders werd over de volgende punten overeenstemming bereikt tussen het gemeenschappelijk vakbondsfront en minister Johan Sauwens:

1. De 198 in dienst zijnde personeelsleden zullen versneld bevorderd worden, op 1 april in plaats van op 1 juni.
2. Om het probleem van de onderbezetting aan te pakken zullen onmiddellijk tien contractuele personeelsleden worden aangetrokken die op 15 april in dienst komen. 3. In de periode van 15 juni tot 15 juli zullen nog ongeveer 75 binnenvaartbegeleiders aangeworven worden. 4. De problematiek van de vergoedingen (ploegenpremie enz.) zal ministeriebreed in het kader van de CAO 1999-2000 aangepakt worden. De onderhandelingen hierover zullen aanvangen voor de zomer. 5. Er komt een intens gestructureerd overleg tot stand tussen administratie en vakorganisaties over de dienstregelingen.
6. Nog voor het einde van het jaar moet een personeelsplan voor handen zijn met daarin een oplossing voor de wachters der waterwegen en de districtschefs.
7. Op 1 juni zullen deze afspraken geëvalueerd worden. Inmiddels werd de aan gang zijnde staking door de vakbonden met onmiddellijke ingang afgeblazen.
info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be

Deel: ' Akkoord na staking Vlaamse binnenvaartbegeleiders '
Lees ook