Gemeente Den Haag

2002-07-08: Akkoord onderhandelaars over CAO Voortgezet Onderwijs

Het bestuur van het openbaar voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk is het met het de centrales voor onderwijspersoneel ACOP/AbvaKabo (AOb), Onderwijsbond CNV en CMHF eens geworden over een onderhandelaarsakkoord. Dit akkoord moet leiden tot een Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de betrokken scholen. De looptijd geldt voor één jaar en moet ingaan op 1 augustus 2002.

De basis van het akkoord vormde het onderhandelaarsakkoord van de besturenraad, dat werd ondertekend door de Onderwijsvakbond CNV en de CMHF. Hierbij is rekening gehouden met de diversiteit en pluriformiteit van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk. Scholen kunnen een op maat gesneden taakbelastingsbeleid afspreken met hun medewerkers. Hierdoor zal er sprake zijn van een daadwerkelijke, aantoonbare vermindering van de werkdruk. Andere punten in de overeenkomst zijn de verruimde seniorenregeling, uitbreiding van de regeling voor verplaatsingskosten en de invoering van een nieuw functiebouwwerk. Het functiebouwwerk omvat een beschrijving en waardering van voorbeeldfuncties voor docenten, onderwijsondersteunend personeel en management.

Alle partijen vinden het onderhandelaarsakkoord een belangrijke verbetering van het arbeidsvoorwaardelijk pakket. Het is ook een goede stap in de richting van het aantrekkelijker maken van het werken in het onderwijs in grote steden binnen de Randstad.

8 juli 2002

last update: 10-7-2002 10:10:08 ;pag.: 14304; auteur: 112;cat.: 17,Geen reactieknop ondersteunt het gebruik van scripts

Deel: ' Akkoord onderhandelaars over CAO Voortgezet Onderwijs Den Haag en Ri.. '
Lees ook