Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Achtergrond

Akkoord op internationale Klimaatconferentie in Bonn

(Links /internationale klimaatconferentie)

Op de internationale klimaatconferentie deze maand in Bonn, een vervolg op de klimaatconferentie in Den Haag in 2000, hebben de milieuministers van de Verenigde Naties na moeizame onderhandelingen uiteindelijk toch een akkoord bereikt over de uitwerking van het Kyoto Protocol en het terugdringen van het broeikaseffect. Afgesproken is dat landen die hun doelstelling niet halen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wel strafmaatregelen krijgen opgelegd, maar geen boetes. Een land moet voor elke ton CO2 dat het te weinig recuceert 0,3 ton extra reduceren. Industrielanden kunnen op vrijwillige basis geld storten in twee klimaatfondsen voor ontwikkelingslanden. Op basis van de gemaakte afspraken kunnen de lidstaten overgaan tot ratificatie van het Kyoto Protocol. Volgens dat Protocol is voor elk industrieland bepaald met hoeveel procent in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990 de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd.

In de eerste helft van dit jaar zijn de nieuwe gegevens van het IPCC, het Intergouvernementeel Panel op het gebied van klimaatveranderingen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN bekend gemaakt. Menselijke activiteiten, zoals de uitstoot van broeikasgassen en ontbossing, zijn volgens het IPCC in belangrijke mate de oorzaak van de warmer wordende wereld, met name vanaf het midden van de twintigste eeuw. De wetenschappelijke argumenten daarvoor zijn sterker geworden.


* IPCC: menselijke invloed op klimaat aangetoond
* KNMI-klimaatsite met uitgebreide informatie
* Stand van zaken klimaatverandering in eenvoudige bewoordingen (fact sheet)

* Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
* De speciale IPCC-rapporten en het derde Assessment Report
* Presentation of Robert T. Watson, Chair IPCC at the Sixth Conference of Parties

* Wereldtemperatuur stijgt

* Warme jaren: ook 2000 is warm

* Neerslag en broeikaseffect

* Ozonmeetstation in Paramaribo

* Weer en water symposium: aanzienlijke klimaatveranderingen en de gevolgen

* Klimaatcampagne VROM: klimaatverandering wat doen we eraan?
* klimaatsite VROM

Klimaat en klimaatverandering

IPCC 2001 over klimaatverandering

Laatste wijziging: 23 juli 2001

Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI
Copyright © KNMI

Deel: ' Akkoord op internationale Klimaatconferentie in Bonn '
Lees ook