Gemeente Hoogeveen


16 juli 1999

Akkoord over 'Grote Kerkstraat'

De gemeente Hoogeveen, het ministerie van Onderwijs, projectontwikkelaar Lisière en het Mr. Harm Smeengecollege (HSC) hebben een principeakkoord bereikt over de eigendomsverhoudingen van het terrein van de voormalige LTS aan de Grote Kerkstraat en de nieuwbouw van het Mr. Harm Smeenge College aan de Wolfsbosstraat.

De gemeente Hoogeveen koopt van Lisière bv. het huurgedeelte van het HSC en een deel van de grond waarop de voormalige LTS stond. Door het akkoord kan de gemeente de verkeerssituatie aan de Schoolstraat en de Grote Kerkstraat aanpassen. De opgeschorte fusiebesprekingen tussen OSG De Groene Driehoek en het Mr. Harm Smeengecollege zullen na de vakantie weer voortgaan.

Het bereikte akkoord dient nog door de respectievelijke bestuurlijke organen geaccordeerd te worden. De gemeenteraad van Hoogeveen neemt in september a.s. een besluit over het akkoord.

Voorgeschiedenis

Op 1 januari 1997 kregen als gevolg van een decentralisatrieproces alle gemeenten in Nederland de zeggenschap en het eigendom van de schoolgebouwen in hun gemeente. Het Mr. Harm Smeenge College had echter kort daarvoor het gebouw en de grond van de LTS aan de Grote Kerkstraat overgedragen aan Lisière, in ruil voor investeringen in het gebouw aan de Wolfsbosstraat. Daarnaast bouwde Lisière aan het bestaande schoolgebouw een nieuwe vleugel die het Mr. Harm Smeenge College huurt.

Het ministerie van Onderwijs stelde in april 1997 dat de overdracht van de LTS onrechtmatig was, omdat daarvoor geen toestemming was gevraagd. Het Mr. Harm Smeengecollege was het hier niet mee eens en zei te goeder trouw gehandeld te hebben. Dit verschil van mening was voor de gemeente aanleiding de fusiebesprekingen op te schorten, vanwege het financiële risico dat door de constructie was ontstaan.

In het voorjaar van 1997 werd de situatie rondom het leegstaande gebouw van de LTS gevaarlijk voor de omgeving. Op last van de gemeente heeft Lisière toen het gebouw laten slopen. Ondertussen kwam er geen schot in de besprekingen tussen het ministerie, het HSC en Lisière over de eigendomsverhouding en de gepleegde investeringen.

Impasse

De gemeente Hoogeveen en het ministerie van Onderwijs hebben vorig jaar alle partijen bij elkaar gebracht om te proberen uit de impasse te komen. De grond aan de Grote Kerkstraat is voor de gemeente van belang om de verdere uitvoering van de verkeersruit te realiseren. Ook de fusie tussen OSG De Groene Driehoek en het HSC heeft belangrijke financiële en bestuurlijke voordelen voor de gemeente.

Na een jaar onderhandelen is er deze maand een principe-akkoord bereikt. Afgesproken is dat de huurovereenkomst tussen het HSC en Lisière wordt beëindigd en dat de gemeente Hoogeveen het huurgebouw onder acceptabele voorwaarden koopt van Lisière. Daarnaast koopt de gemeente ca. 25 procent van de grond aan de Grote Kerkstraat van Lisière om de verkeersruit te realiseren. De overige grond blijft in handen van de project-ontwikkelaar.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998, 1999

Deel: ' Akkoord over 'Grote Kerkstraat' Hoogeveen '
Lees ook