HOUT EN BOUWBOND CNV

Akkoord over nieuwe cao parketvloeren

Bonden en werkgevers hebben op 3 februari een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de parketvloerenondernemingen. De cao heeft een looptijd van een jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december 2003. In die periode stijgen de lonen 2,5%. Deze cao geldt voor 1200 werknemers.

Aan het akkoord gingen 3 onderhandelingsronden vooraf. Uiteraard stonden de onderhandelingen onder druk van het sociaal akkoord. Toch hebben bonden een aantal verslechteringsvoorstellen van de werkgevers van tafel gekregen (waaronder wachtdagen en verlaging van het loon tot 70% bij ziekte).

Voor de contractperiode zijn de loonsverhogingen als volgt ingevuld:

Een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 april. Een structurele loonsverhoging van 1,0% per 1 oktober.

Op die data zullen de bedragen van de vergoedingen worden geïndexeerd met dezelfde percentages.

Werknemers in dienst van parketlegbedrijven, die tot voor kort onder Het Bedrijfstak pensioenfonds voor de detailhandel vielen, gaan over naar het Bedrijfstak pensioenfonds Wonen. Daardoor bouwen ze een betere pensioenvoorziening op en komen ze ook in aanmerking voor prepensioen. Dit tegen een voor de werknemers geringe premieverhoging

Deel: ' Akkoord over nieuwe cao parketvloeren '
Lees ook