FNV BOUW

Akkoord over nieuwe CAO Woondiensten

Bonden en werkgevers hebben op 20 juni een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de woningcorporaties. De CAO Woondiensten heeft een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2002 tot 31 december 2003. In die periode gaan de lonen structureel met 7,25 procent omhoog. Verder is afgesproken dat er een loonstructuur komt die recht doet aan de werkelijke beloningssituatie. De CAO geldt voor 24.000 werknemers.

Aan het akkoord gingen uiterst moeizame onderhandelingen vooraf. Het overleg liep op 16 mei in de twaalfde ronde vast. Belangrijkste struikelblok was de nieuwe loonstructuur. Werkgevers hielden vast aan een nieuwe loonstructuur op basis van de huidige loonlijn uit de CAO. De bonden wilden de nieuwe loonstructuur afstemmen op de bestaande praktijk. Die wijst uit dat in veel gevallen boven de CAO-loonlijn wordt betaald.

Op 13 juni vonden druk bezochte regionale bijeenkomsten plaats, waarna de bonden een dringend beroep op de werkgevers deden om afstand te nemen van hun voorstel over de loonstructuur. Aan die oproep hebben werkgevers gehoor gegeven. In het principe-akkoord is afgesproken dat er een loonstructuur wordt ontwikkeld op basis van nader onderzoek naar de huidige beloning in de sector. Daarbij zal ook worden gekeken naar de effecten van de overgang naar een nieuwe functiestructuur. Het streven is om de nieuwe loonstructuur in te laten gaan per 1 januari 2004.

Voor de contractperiode is de loonsverhoging als volgt ingevuld:
- een structurele verhoging van 3,75% per 1 augustus 2002;
- een eenmalige uitkering van 1,5% per 1 augustus 2002;
- een structurele verhoging van 3,5% per 1 juni 2003. Wanneer de prijscompensatie over 2003 hoger uitvalt dan 3 procent, worden de lonen vanaf december 2003 structureel met het meerdere verhoogd. Bovendien nemen de werkgevers de noodzakelijke verhoging van de pensioenpremie met 1,5 procent tot 1 augustus 2002 volledig voor hun rekening.

De nieuwe CAO maakt maatwerk op het niveau van de corporatie mogelijk, mits de ondernemingsraad en de werkgever daar overeenstemming over bereiken. Daarnaast komt er per 1 januari 2003 een Woondiensten Cafetariasysteem, dat de individuele werknemer de mogelijkheid biedt bepaalde arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.

Voor nadere informatie:

Jan Bos (FNV Bouw): 06- 51205321.
Johan Slok (Hout- en Bouwbond CNV): 06 -53642713. Roland Kemper (De Unie): 06 - 52522033.

Woerden, 21 juni 2002.

21 jun 02 05:30

Deel: ' Akkoord over nieuwe CAO Woondiensten '
Lees ook