Gemeente Utrecht

AKKOORD OVER SCHETSONTWERP NIEUW UTRECHT CENTRAAL

Gemeente Utrecht, NS, Rijk en Bestuur Regio Utrecht hebben ingestemd met het schetsontwerp voor het nieuwe Utrechtse Centraal Station, ofwel de Openbaar Vervoer Terminal (OVT). In het schetsontwerp - ook wel modelstudie - zijn de verkeerskundige principes en de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de toekomstige 'Railport van Nederland' vastgelegd. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het meest essentiële structurerende onderdeel van het Masterplan Stationsgebied.

In opdracht van het Rijk, NS, Gemeente Utrecht en BRU (Bestuur Regio Utrecht), werkte ProRail (voorheen Railinfrabeheer) in het afgelopen jaar aan het schetsontwerp. Verkeer & Waterstaat en VROM omschrijven het schetsontwerp als een 'robuust en toekomstvast concept'. Met het gekozen verkeers- en vervoersmodel kan Utrecht de verwachte groei naar 100 miljoen passagiers per jaar in de komende decennia opvangen.

Het model verdeelt bus- en tramverkeer over zowel de west- als de oostzijde van het spoor. De terminal krijgt een transparante traverse boven de sporen, die zo'n 20 meter breder wordt dan de huidige hal. De traverse verbindt alle vervoerssoorten (trein, tram, bus) met elkaar. Op de plek van het huidige streekbusstation en op het Jaarbeursplein komen voorzieningen voor taxi's en voor zogenaamde kiss&ride-plekken. Het station krijgt daarnaast 17.500 stallingplaatsen voor fietsen, verdeeld over zowel de oost- als de westkant.

<<...OLE_Obj...>>
Vervolg: inpassing in Masterplan
Inmiddels hebben de Projectorganisatie Stationsgebied, ProRail, Rijkswaterstaat directie Utrecht, Benthem Crouwel Architecten, Holland Railconsult en AGV in een serie workshops gewerkt aan de inpassing van het schetsontwerp, waarbij de busperrons aan de zuidkant van de traverse zijn gelegd. Deze inpassing schept ruimte om de onderdelen van visie A goed in het Masterplan te realiseren en blijft binnen het programma van eisen van de vier opdrachtgevers. Financieel past het schetsontwerp binnen de subsidiereservering van Verkeer en Waterstaat voor het nieuwe station.

Het Rijk en de gemeente Utrecht zijn op dit moment in overleg over de beste manier waarop het Voorlopig Ontwerp voor de OVT tot stand kan komen. De productietijd voor een voorlopig architectonisch ontwerp is ongeveer zes maanden. Dat ontwerp vormt straks de basis voor aanvraag van de rijkssubsidie voor realisatie van het nieuwe Utrechtse station.

Achtergronden
Nu al verwerkt Utrecht centraal zo'n 130.000 reizigers per dag - meer passagiers dan bijvoorbeeld Schiphol. Dankzij het HSL-netwerk krijgt de OVT een belangrijke betekenis als internationaal knooppunt. Door deze en andere ontwikkelingen ontvangt Utrecht rond 2020 zo'n 360.000 reizigers per dag. Een groot deel daarvan stapt over op een andere trein of het stad- en streekvervoer. Ruim 50.000 passagiers per werkdag zullen vanuit het station te voet hun weg naar de stad vinden. Het station moet tot minimaal 2030 meegaan. De bouw van het nieuwe Utrecht CS start naar verwachting in 2007-2008 en neemt vier tot vijf jaar in beslag.

Noot voor de media:
Voor meer informatie of voor beeldmateriaal kunt u zich wenden tot:
- Radboud van der Linden, Projectorganisatie Stationsgebied, 030 - 286 96 00 - Sylvia Borgman, Bestuurscommunicatie, 030 - 286 10 55. Utrecht, 7 maart 2003

Deel: ' Akkoord over schetsontwerp nieuw Utrecht centraal '
Lees ook