CAP GEMINI SA

CAP GEMINI SA OVER OVERNAME ERNST & YOUNG CONSULTING

CAP GEMINI S.A.

Perscontact:
Florence Mairal
Tel. 33 (0) 1 47 54 50 91
e-mail : fmairal@capgemini.fr

Cap Gemini en Ernst & Young hebben overeenstemming bereikt over de overname van Ernst & Young Consulting

Cap Gemini en Ernst & Young zijn tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden om hun consulting en IT-dienstverlening samen te voegen, hetgeen leidt tot het ontstaan van een toonaangevende speler in de sector. Op grond van de overeenkomst:

. zal Cap Gemini vrijwel alle activiteiten overnemen van Ernst & Young Consulting, dat circa 18.000 medewerkers telt en in 1999 een omzet had van circa 3,5 miljard euro;
. zal Cap Gemini nieuwe aandelen uitgeven in ruil voor de Ernst & Young Consulting activiteiten in de landen die deelnemen aan de transactie.

De afronding van de transactie is nu onderwerp van stemming van de Ernst & Young partners (de vereiste meerderheid van alle Ernst & Young partners en de specifieke meerderheid van 75% van de Consulting partners). Deze stemmingen zullen per land in de komende weken plaatshebben. De uitslagen van de stemmingen zullen in april worden bekendgemaakt.

Tijdens een buitengewoon algemene aandeelhoudersvergadering, die eind juni 2000 zal plaatshebben, zullen vervolgens de voorwaarden van de transactie ter bespreking en goedkeuring aan de Cap Gemini-aandeelhouders worden voorgelegd. De voorwaarden van de transactie zijn als volgt:
. De aanvankelijke overeenkomst betreft Ernst & Young Consulting activiteiten in de volgende landen: De Verenigde Staten, Canada, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië; . Verwacht wordt dat in de komende weken andere landen zich bij deze overeenkomst aansluiten, met name de landen Nederland, België, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Australië en Nieuw Zeeland; . Als alle Ernst & Young Consulting onderdelen deelnemen aan de transactie, zal Cap Gemini maximaal 43,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven en een bedrag betalen van 375 miljoen euro. Om bepaalde belastingverplichtingen, pensioenrechten en andere verplichtingen van Ernst & Young partners te dekken, zal - behoudens marktomstandigheden
- voor 1 april 2001 tot een maximum van 50% van de nieuw uit te geven Cap Gemini aandelen worden verkocht, waarvan tenminste 25% op het moment van het onvoorwaardelijk worden van de transactie. De resterende aandelen zijn de komende vijf jaar onderworpen aan regelingen met betrekking tot het uit dienst gaan, dan wel aanblijven. De verkoop van deze aandelen zal op evenwichtige wijze geschieden.

De transactie draagt vanaf 2000 bij aan de winst per aandeel van Cap Gemini en zal worden verantwoord onder de Franse boekhoudkundige (GAAP) .pooling of interest. methode. De transactie zal de gezamenlijke Group met name in staat stellen om: . Een toonaangevende speler te worden in de Verenigde Staten (meer dan 1/3 van de omzet) en de positie in Duitsland te versterken; . Een sterke positie in de markt te verkrijgen en daarmee voor toonaangevende internationale ondernemingen een aantrekkelijke partij te zijn om mee samen te werken;
. Een aanzienlijke uitbreiding te realiseren in consulting, een segment dat hoge toegevoegde waarde levert en klanten een volledig scala aan diensten aanbiedt, noodzakelijk voor strategische verandering;
. Klanten te helpen de uitdagingen aan te gaan van de netwerk-economie, door op grotere schaal alle vaardigheden te bieden die daar tegenwoordig voor nodig zijn: strategisch advies, innovatie, aanwending van .state of the art. technologieën, kennismanagement, human resources en marketing.

Meer informatie

Engelstalig persbericht en analistenpresentatie op www.capgemini.com/ey

Over Cap Gemini: www.capgemini.com

Over Ernst & Young: www.ey.com

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Dit persbericht is een vertaling van het internationale, Engelstalige bericht dat vandaag door Cap Gemini S.A. is verspreid.

Deel: ' Akkoord overname Ernst & Young Consulting door Cap Gemini '
Lees ook