CDA

Nieuws uit het Europarlement

15 juli 1999

Akkoord tussen liberalen en christen-democraten in Europa

Vandaag hebben Pat Cox, fractievoorzitter van de ELDR, en Hans Gert Poettering , fractievoorzitter van de EVP, bekend gemaakt dat zij voor de komende vijf jaar een akkoord hebben gesloten.

De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn dat de beide fracties nog voor 1 januari as. de impasse met betrekking tot het Statuut voor de leden willen doorbreken door met gezamenlijke voorstellen te komen, die niet alleen het Statuut betreffen, maar ook de rechtspositie van de persoonlijke medewerkers en een verbeterd benoemingenbeleid voor de ambtenaren.

Daarnaast steunen de beide fracties Nicole Fontaine als kandidaat voor het Voorzitterschap van het Europees Parlement voor de eerste helft van deze zittingsperiode, en voor de tweede helft Pat Cox.

EVP-vicefractievoorzitter Wim van Velzen en CDA-delegatievoorzitter Hanja Maij-Weggen verwelkomen dit akkoord: "Wij zijn verheugd met de liberale steun en dat er geen paarse coalitie is gevormd. Het is goed dat de dominantie van de socialisten in het EP is doorbroken, mede omdat die er wel is in de Raad van Ministers. Verder hopen we dat de socialisten zich bij ons streven zullen aansluiten om zo snel mogelijk tot een Statuut te komen. Dit op basis van de eerdere voorstellen van het EP die een gelijke behandeling van alle Parlementsleden in houden."

Meer informatie:
Eduard Slootweg, voorlichter EVP/CDA-delegatie tel 00-32 75 721 280

Zoekwoorden:

Deel: ' Akkoord tussen liberalen en christen-democraten in Europa '
Lees ook