Sabena

Brussel, October 05, 2001

Goedgekeurd gerechtelijk akkoord verzekert activiteiten en positie van schuldeisers

Juridische bescherming tot 30 november 2001

Goedgekeurd gerechtelijk akkoord verzekert activiteiten en positie van schuldeisers

De Voorzitter van de Brusselse rechtbank van Koophandel heeft een gerechtelijk akkoord toegestaan aan Sabena nv Sabena's coördinatiecentrum ('Sabena Interservice Centre') tot 30 november 2001. Dit moet Sabena de ademruimte geven om het bedrijf volledig te herstructureren, terwijl het de activiteiten verderzet.

Een gerechtelijk akkoord is een voorzorgsmaatregel die een bedrijf in moeilijkheden tijdelijk afschermt voor haar schuldeisers. Het verzekert de continuïteit van de activiteiten en geeft tijd aan de Directie, begeleid door 3 commissarissen, herstelmaatregelen voor te stellen. Voor de werknemers verzekert het behoud van het arbeidscontract.

Gedurende de eerste (voorlopige) faze van het gerechtelijk akkoord stelt Sabena een herstructureringsplan voor dat door de schuldeisers moet worden aanvaard vooraleer de rechtbank een tweede (definitieve) faze kan toestaan. Als dit wordt aanvaard, kan het plan in deze tweede faze worden uitgevoerd.

Gezien deze nieuwe situatie, en in 't bijzonder het feit dat Swissair haar deel van de herkapitalisatie niet betaalde, zal het Business Plan moeten worden herzien en nieuwe drastische maatregelen zullen worden uitgewerkt. De uitvoering van de sociale maatregelen zal dan ook worden uitgesteld totdat Sabena een beter zicht heeft op de nieuwe situatie.

Tot de voorstelling van het herstructureringsplan en de aanvaarding door de schuldeisers is er hierover geen externe communicatie voorzien.

Wilfried Remans · tel: +32.2.723.83.73 · fax: +32.2.723.83.99 · wilfred.remans@sabena.be · gsm: +0475.49.13.32 · Sabena House Box 38 · Brussels Airport · B-1930 Zaventem

Zoekwoorden:

Deel: ' Akkoord verzekert positie schuldeisers Sabena '
Lees ook