Gemeente Zaanstad

GEMEENTE ZAANSTAD EN FORBO- KROMMENIE SLUITEN AKKOORD OVER BOUWLOCATIE SAENDELFT

Het gemeentebestuur van Zaanstad en Forbo-Krommenie zijn er in geslaagd de patstelling, die is ontstaan bij de woningbouwlocatie Saendelft, te doorbreken. Bede partijen kwamen deze week tot een akkoord over de oplossing van de ontstane problemen. In hoofdlijnen houdt de overeenkomst in dat Forbo-Krommenie voor eigen uitbreiding een strook grond van 80.000 m2 zal aankopen van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM), dat de strook met het geplande bedrijventerrein opschuift, waardoor totaal 290 (170 koop- en 120 huurwoningen) niet gebouwd gaan worden.

Naar aanleiding van uitspraken dd 18 februari en 8 september van dit jaar van de President van de rechtbank Haarlem moest de woningbouw in de eerste fase van Saendelft tijdelijk worden stopgezet. Na de laatste uitspraak zijn beide partijen opnieuw om de tafel gaan zitten. De gemeente Zaanstad en Forbo-Krommenie achtten het van groot belang dat aan de onzekere situarite, ook voor de kopers van de betrokken woningen, snel een einde moest komen. Zij zochten naar een oplossing waarbij zoveel mogelijk van de oorspronkelijk geplande woningen kunne worden gebouwd, waarbij verder invulling wordt gegeven aan de integratie van wonen en werken en waarbij de toekomst van de werkgelegenheid en uitbreiding van Forbo-Krommenie zeker zou worden gesteld.

Bij de ondertekening van de overeenkomst hebben beide partijen overigens wel een voorbehoud gemaakt. Voor de gemeente Zaanstad wordt de overeenkomst onder andere pas van kracht als de gemeenteraad haar instemming geeft aan het akkoord en het voorbereidingsbesluit. Forbo-Krommenie sloot de overeenkomst onder voorbehoud van instemming door haar moedermaatschappij in Zwitserland.

De kopers van de woningen in fase 1 zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op vrijdagavond aanstaande in het Zaantheater, te Zaandam. Daar zal de verantwoordelijk wethouder, mevrouw Horselenberg hen informeren over de bereikte overeenstemming. Bij die bijeenkomst zijn ook de private partijen uitgenodigd.

Zaanstad, 21 oktober 1999

Deel: ' Akkoord Zaanstad en Forbo-Krommenie over bouw Saendelft '
Lees ook