P E R S B E R I C H T

Aktie tegen kernwapens

Dinsdag, 31 augustus van 8:30-15:00 voor Tweede Kamer, Den Haag

Amsterdam, 27 augustus 1999. Op dinsdag 31 augustus 1999, de eerste dag na het politiek zomerreces, zal er voor het gebouw van de Tweede Kamer (Plein-zijde) in Den Haag een opzienbarende aktie plaatsvinden om aandacht te vragen voor de aanwezigheid van kernwapens in Nederland.

De aktie heeft ten doel de parlementariers te wijzen op de in Nederland (op vliegbasis Volkel) aanwezige Amerikaanse atoomwapens. Hen wordt gevraagd dit feit weer op de politieke agenda te zetten. Tevens zullen de politici worden opgeroepen om op 1 oktober deel te nemen aan de burgerinspectie op vliegbasis Volkel. De aktievoerders zullen op indringende wijze vragen om eindelijk serieuze stappen te ondernemen om te komen tot nucleaire ontwapening volgens het, ook door Nederland ondertekende Non Proliferatie Verdrag (NPV).

Nederland zei NEE!

De Nederlandse bevolking heeft zich in het verleden massaal uitgesproken tegen kernwapens, maar wordt door de Verenigde Staten en de Nederlandse politiek in het ongewisse gelaten over het feit dat er op de militaire vliegbasis Volkel nog steeds minstens tien kernbommen zijn gestationeerd.

Afdoende bewijs geleverd

De aanwezigheid van atoombommen op Volkel werd eind 1998 voor het eerst openlijk erkend door minister Van Aartsen, tijdens een debat in de Eerste Kamer. Op 3 november 1998 verklaarde Van Aartsen op een vraag van senator Tom Pitstra ('Is er nu sprake van de-alert voor Volkel?'): ,,Dat is inderdaad het geval''.
('de-alert' betekent dat de bommen niet op scherp staan)

Ook uit andere bronnen is inmiddels afdoende bewezen dat op Volkel Amerikaanse kernbommen gestationeerd zijn, geschikt om door Nederlandse F 16's, bemand door Nederlandse vliegers, gebruikt te worden:


* Bij het Anti-Militaristisch Onderzoeks Kollektief (AMOK) zijn dokumenten van vliegbasis Volkel komen 'aanwaaien' die gewag maken van NAVO-atoomoefeningen op Volkel, in samenwerking met de NAVO- vliegbasis Kleine Brogel (Belgie).
(deze dokumenten zijn beschikbaar bij AMOK, 030-2714376)


* In januari 1998 heeft de Amerikaanse luchtmacht, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, stukken moeten vrijgeven over het Weapon Storage en Security System aangaande de opslag van 'special tactical weapons' in vliegtuighangars op 15 luchtmacht-bases in Europa. Uit deze stukken blijkt, dat er op vliegbasis Volkel elf van deze speciale bunkers zijn gebouwd. De bewaking geschiedt door Amerikaans personeel, namelijk het 752 MUNS-Squadron (MUNSS), dat deelneemt aan de hierboven genoemde atoomoefeningen.
(bron: Taking Stock, van de Natural Resources Defense Council, Washington DC, maart 1998).

Ondanks deze bewijzen, die door iedereen te raadplegen zijn (!), wordt er in het algemeen nog steeds gesproken over 'vermeende' aanwezigheid van kernwapens op Volkel.
Vanuit defensie 'bevestigt noch ontkent' men dat er kernwapens op Nederlands grondgebied liggen.

Burger-inspektie vliegbasis Volkel op 1 oktober

Op 1 oktober is het 'Abolition Day'. Op die dag vinden er wereldwijd burger-inspekties plaats van plekken waar atoomwapens liggen opgeslagen. De datum 1 oktober is gekozen, omdat op 1 oktober 1949 een einde kwam aan het Neurenberg-tribunaal. De daaruit voortgekomen 'Neurenberg- principes' geven iedere burger het recht en de plicht om alles te doen wat in het vermogen ligt om misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Aktie tegen de massavernietigingswapens op Volkel is hiervan een logisch gevolg.

Tijdens de aktie op 31 augustus in Den Haag worden Nederlandse politici uitgenodigd om op 1 oktober deel te nemen aan de inspektie van vliegbasis Volkel.

Recht op openheid

Terwijl de VS inspecties doen naar massavernietigingswapens in de wereld, zwijgt men over de eigen massavernietigingswapens, die ondermeer op Nederlands grondgebied aanwezig zijn.
Burgers hebben recht op deze informatie, zodat ze zich een mening kunnen vormen over deze materie, en hun stemgedrag daarop desgewenst kunnen aanpassen.

Noten voor de pers:


* De aktie op 31 augustus is sterk visueel.


* Voor informatie over de aktie op 31 augustus in Den Haag, en over de burgerinspectie in Volkel op 1 oktober, kunt u terecht bij:

Elise Leijten: 020-6650273 / 06-51152499
Rob Boogert: 070-3890235
Mariette Moors: 06-23340820
Marta Resink: 073-5941622


* Informatie over kernwapens in Nederland is verkrijgbaar bij: AMOK, Karel Koster: 030-2714376


* Uitvoerige informatie over (akties tegen) kernwapens in Nederland vindt u op de website: https://www.ddh.nl/vrede/kernwapens

Deel: ' Aktie tegen kernwapens in Den Haag '
Lees ook