Ingezonden persbericht


Ziedende Vogels verven projectontwikkelaar

Afgelopen nacht heeft het Groen Was Team van de aksiegroep Ziedende Vogels de deur van projektontwikkelaar Latei van een groen kleurtje voorzien. Met milieuvriendelijke verf is de toegangsdeur bespat. Het Groen Was Team bespat bedrijven die verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling of -vernietiging met een groene kleur. Vannacht was Latei aan de beurt. Tegen het ontwikkelen van rekreatieve voorzieningen hebben wij niets, tegen het vernietigen van bomen en het verstoren van de breekbare rust in Birkhoven/Bokkeduinen hebben wij grote bezwaren. Wij willen dat Latei de plannen intrekt, het bos met rust laat en zich toelegt op het ontwikkelen naar een vorm van rekreatie in samenhang met de natuur.

Aksiegroep Ziedende Vogels
e-mail: ziedendevogels@hotmail.com

Deel: ' Aktiegroep Ziedende Vogels bekladt deur projectontwikkelaar '
Lees ook