Akzo Nobel

ATTENTIE: Verbeterde versie met wijziging in titel van persbericht

Akzo Nobels Pharma ligt op koers voor groei met dubbele cijfers

Arnhem, 9 oktober 2001 Organon, Intervet en Diosynth, samen de geherstructureerde Pharma-groep van Akzo Nobel, zullen dit jaar naar verwachting een groei met dubbele cijfers laten optekenen. De reorganisatie heeft de groep nog sterker gericht op strategische keuzegebieden: receptplichtige geneesmiddelen, diergeneeskunde en complexe actieve farmaceutische ingrediënten. Daardoor is een stevige basis gelegd voor voortzetting van de winstgroei van de afgelopen vijf jaar.

Zo luidde de boodschap van Akzo Nobels Chief Financial Officer, Fritz Fröhlich, op de vandaag in New York georganiseerde Pharma Investors Day. Een soortgelijke bijeenkomst wordt op 11 oktober a.s. in Londen gehouden.

"De aanhoudend sterke resultaten van de Pharma-groep hebben Pharma duidelijk neergezet als de motor achter de financiële prestatie van Akzo Nobel," aldus Fröhlich. "In 2000, toen Pharma goed was voor ongeveer 47% van de winst, hebben wij gezegd hier meer dan 50% van te willen maken. Zoals onze cijfers over het eerste half jaar hebben laten zien, zullen wij dit doel waarschijnlijk al in 2001 halen."

Akzo Nobel Pharma richt zich op het verwerven van een positie in de wereldtop van farmaceutische bedrijven. Na de verkoop van Chefaro en Organon Teknika's diagnostica-activiteiten in de afgelopen 12maanden, heeft de groep zich toegelegd op receptplichtige geneesmiddelen, de diergeneeskunde en de productie van complexe actieve farmaceutische ingrediënten. Een gerichte portfolio als deze biedt de beste kansen om beschikbare kennis te benutten, maximaal profijt te trekken uit innovatieve producten in de pijplijn en een kritische massa voor specialistische markten veilig te stellen. Ook stelt dit de groep in staat zijn voordeel te doen met mogelijke synergieën tussen de farmaceutische technologieplatformen en de R&D- en productiemethoden. Paul Brons, lidvan de Raad van Bestuur van AkzoNobel, verantwoordelijk voor Pharma: "Ons strategisch driemanschap Organon, Intervet en Diosynth biedt Pharma de beste basis voor voortgaande organische groei en een gezonde winstgevendheid. Wij zijn nu uitstekend toegerust om een prominent speler te worden in de door ons gekozen segmenten van de gezondheidssector."

Productintroducties en recente overnames in de Verenigde Staten door de groep getuigen van het streven naar sterke uitbreiding in Noord-Amerika. In 1998 waren de VerenigdeStaten goed voor ongeveer 25% van de totale omzet van de Pharma-groep. Inmiddels is de bijdrage van de Verenigde Staten gegroeid tot 33% in de eerste helft van 2001. De gemiddelde jaarlijkse groei van de Pharma-groep in de Verenigde Staten lag de afgelopen vier jaar rond de 40%. Organons pijplijn blijft nieuwe producten opleveren
· Arixtra®, het nieuwe bloedverdunnende middel, krijgt op 15 augustus 2001 voorlopige goedkeuring van de FDA; gereed voor introductie in de Verenigde Staten
· NuvaRing®, het nieuwe anticonceptivum, op 4 oktober 2001 goedgekeurd door de FDA; 15 Europese landen keuren NuvaRing® in juni 2001 goed
· Conversie van Remeron® naar Remeron® SolTabTM ligt op schema
· Antidepressivum Ariza® in mei 2001 gedeponeerd bij FDA
· Organon verplaatst tijdens de zomer van 2002 hoofdkantoor naar de Verenigde Staten
Een belangrijk product voor Organon en partner Sanofi Synthélabo is het innovatieve bloedverdunnende middel Arixtra®. Half augustus dit jaar werd van de Food and Drug Administration (FDA) een "approvable letter" ontvangen voor introductie op de Amerikaanse markt voor de preventie van atherotrombose na ingrijpende orthopedische operaties. Met een 50% betere preventie tegen diepveneuze trombose dan de huidige medicijnen zal Arixtra naar verwachting de nieuwe standaard worden voor acute anticoagulatietherapie. De lancering in de Verenigde Staten wordt aan het eind van dit jaar verwacht, terwijl Europa ongeveer halverwege 2002 zal volgen. Voorts zijn klinische tests gestart om het gedrag van Arixtra bij de behandeling van diepveneuze trombose (fase III), longembolie (fase III) en arteriële trombose (fase IIb) te bestuderen. Organon en Sanofi werken met volle kracht aan de verdere ontwikkeling van het middel. Naar schatting zal de piekomzet van beide partners voor genoemde indicaties wereldwijd op ongeveer EUR800mln uitkomen.

Voor geboortebeperking brengt Organon, qua omvang de vierde leverancier in een wereldmarkt van naar schatting EUR 4,2 miljard, anticonceptiva op de markt die van geheel nieuwe wijzen van afgifte gebruik maken. In 2000 kwam Organon in Europa met Implanon®, een staafvormig implantaat dat over een periode van drie jaar het hormoon progestageen gedoseerd afgeeft. De lancering van dit product in de Verenigde Staten staat voor 2003 gepland. In juni 2001 kreeg Organon in 15 Europese landen goedkeuring voor NuvaRing®, de vaginale ring die over een periode van 3 weken de van de pil bekende hormonen afgeeft. De Amerikaanse goedkeuring voor NuvaRing is vorige week verkregen. De omzetramingen voor NuvaRing en Implanon komen neer op een piekomzet van resp. EUR250mln en EUR 100 mln per jaar. Met betrekking tot mannelijke anticonceptie zijn onlangs fase IIb-tests begonnen.

Het best-verkopende Organon product, het antidepressivum Remeron®, staat wereldwijd op de zevende plaats in de markt voor antidepressiva. Deze markt heeft een omvang van EUR 13 miljard per jaar. De omzet voor 2001 wordt geraamd op EUR600 mln. Remerons positie in de Verenigde Staten, goed voor circa tweederde van de totale omzet in Organons antidepressiva, is versterkt door de lancering in februari van dit jaar van het afgeleide product Remeron® SolTabTM, het eerste en enige oraal oplossende antidepressivum dat op dit gebied wordt aangeboden. De overgang van Remeron naar Remeron SolTab ligt op schema. In 2002 hoopt Organon het nieuwe antidepressivum Ariza® op de Amerikaanse markt te brengen. Studies van deze eerste 5HT1A -agonist voor de behandeling van zware depressies bevestigen dat het middel zeer veilig is en goed door de patiënt wordt verdragen. Het dossier is in mei van dit jaar bij de FDA ingediend. De mogelijke piekomzet wordt geraamd op EUR500 mln per jaar. Overwogen wordt de afzet van het middel in samenwerking met anderen aan te pakken.

Organon heeft momenteel rechtszaken aangespannen tegen drie ondernemingen die generieke geneesmiddelen produceren wegens inbreuk op het nieuwe gebruiksoctrooi voor Remeron, zoals vastgelegd in het Orange Book 1999 van de FDA. Een vierde rechtszaak is op komt. In afwachting van een uitspraak in deze rechtszaken hebben concurrenten geen toegang tot de Amerikaanse markt met een generieke vorm van Remeron. De exclusiviteit van Remeron in diverse landen in Europa loopt af tussen 2004 en 2006. De introductie van Remeron in Japan zal naar verwachting in 2004 plaatsvinden, met marktexclusiviteit tot 2010.

In Organons pijplijn bevindt zich een aantal producten voor de behandeling van reumatische artritis (RA). Een van de veelbelovende producten is Org 39141, waarmee nu Fase II-proeven worden verricht. Het gaat hier om een effectief en selectief middel dat naar alle waarschijnlijkheid voldoet aan de hoge eisen die aan nieuwe middelen voor de behandeling van RA worden gesteld. Ook dit nieuwe product kan leiden tot een hoge jaaromzet.

In lijn met het streven naar autonome groei en om het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden te vergemakkelijken, wordt het hoofdkantoor van Organon verplaatst naar de Verenigde Staten. Daar bevindt zich namelijk verreweg de grootste en meeste dynamische farmaceutische markt in de wereld. Tijdens de zomer van 2002 zal het nieuwe hoofdkantoor in gebruik worden genomen.

Intervet: nummer 2 in diergeneeskundige producten

· Intervet is wereldwijd nummer 2 in veterinaire producten
· Groei van 10% in eerste helft van 2001, op basis van innovatieve productlijnen
· Integratie Hoechst Roussel Vet en Bayer Biologicals succesvol voltooid
· Marges op farma-niveau

Intervet, Akzo Nobels business unit voor diergeneeskundige producten, blijft sterk presteren met een omzetgroei van 10% in de eerste helft van 2001. Intervet is nu wereldwijd nummer 2 op het gebied van veterinaire producten, nadat in 2000 de derde plaats was bereikt door de overname van Bayer Biologicals Inc.

De succesvolle integratie van Hoechst Roussel Vet en de acquisitie van BayerBiologicalsInc. in 2000 hebben dit jaar hun vruchten afgeworpen en de marges hebben nu weer het niveau voor humane farmaproducten bereikt.

De winstgevendheid van Intervet is vooral toegenomen door innovatieve biologische (vaccins) en farmaceutische producten die zijn ontwikkeld voor vee, pluimvee en huisdieren. Door verhoogde R&D-inspanningen en selectieve overnames heeft Intervet de introductie kunnen versnellen van een groot aantal belangrijke nieuwe producten voor de Europese, Amerikaanse en Japanse markt, voornamelijk vaccins voor varkens, pluimvee en honden, alsmede farmaceutische producten voor honden en katten.

Intervet wil de winstgevendheid verhogen door versterking van het reeds omvangrijke assortiment virale en bacteriële vaccins voor alle economisch belangrijke diersoorten en door de ontwikkeling van anti-parasitaire vaccins. Met betrekking tot de farmaceutische producten richt Intervet zich vooral op haar geoctrooieerde anti-parasitaire middelen. Meer aandacht zal worden gegeven aan de markt voor producten voor huisdieren.

Diosynth: investeren in de toekomst

· Diosynth vestigt met de overname van CBSI een biotechnologie-bruggenhoofd in de Verenigde Staten
· Diosynth voorziet uitbouw van activiteiten middels investering in capaciteit voor biotechnologische producten
· Diosynth klaar om uit te groeien tot belangrijk speler op het gebied van de productie van complexe biofarmaceutische ingrediënten
Akzo Nobels business unit Diosynth produceert complexe actieve farmaceutische ingrediënten voor de farmaceutische industrie. In 2000 bedroeg de omzet in totaal EUR380mln, waarvan zo'n 60% voor rekening kwam van derden buiten Akzo Nobel. De belangrijkste producten zijn steroïden, synthetische peptiden, koolhydraten, gonadotrofe hormonen, insulines en heparine. Diosynth maakt ook het complexe molecuul dat in Organons nieuwe antitrombosemiddel Arixtra wordt toegepast.

Gezien een dreigend gebrek aan biotechnologische productiecapaciteit, is Diosynth begonnen aan een ambitieus programma strategische investeringen. Eind2000 is een zuiverings- en isoleringseenheid geopend, terwijl tegelijkertijd een aanvang werd gemaakt met de bouw van een upstream-verwerkingseenheid met fermentatie- en celkweekfaciliteiten. Deze investeringen bedragen samen EUR 70 mln. De vergrote productiemogelijkheden en de uitgebreide kennis van en ervaring in de productie van complexe actieve farmaceutische ingrediënten maken Diosynth tot een aantrekkelijke leverancier voor de innovatieve farmaceutische industrie.

In juni 2001 werd Covance Biotechnology Services Inc. (CBSI), een prominent Amerikaansproducent van innovatieve biofarmaceutische stoffen, voor EUR 210 mln door Diosynth verworven. Door de overname van CBSI, herdoopt tot Diosynth RTP, wordt additionele procesontwikkelings- en productiecapaciteit toegevoegd, ter uitbreiding van de reeds lopende investeringen. Daarnaast verkreeg Diosynth door de overname een sterke positie in de Verenigde Staten, goed voor ca. 40% van de totale bedrijfsomzet.

Recent is voor nog eens EUR 18 mln aan investeringen goedgekeurd voor uitbreiding van de biofarmaceutische productiefaciliteiten die reeds in Oss in aanbouw zijn, hetgeen Diosynths vaste voornemen onderstreept haar aanwezigheid op de wereldmarkt te versterken. De extra capaciteit op de locatie Oss zal worden gebruikt om te voorzien in de gecombineerde behoeften van Diosynth in Europa en Diosynth RTP in Noord-Amerika, waardoor op beide continenten de mogelijkheid wordt verbeterd om aan de marktvraag te voldoen.


- - -

Deel: ' Akzo Nobels Pharma op koers voor groei met dubbele cijfers '
Lees ook