PERSBERICHT: ALARM ROND RUIGOORD

Ten westen van Amsterdam wordt de Afrikahaven gegraven ten bate van een slibdepot voor zeer giftige bagger. Acties hebben dit tot nu toe niet kunnen voorkomen. Ondanks de belofte dat zeldzame planten en dieren zouden worden overgeplaatst, is het Gemeentelijk Havenbedrijf gisteren 8-2-99 in snel tempo begonnen met het 'wegklepelen' van de begroeiing rond Ruigoord. Doel is het verwijderen van de begroeiing voor aanvang van het broedseizoen. Dieren, insecten en zeldzame planten in hun winterslaap worden mee 'verhalkseld'. In het bewoonde en nog ongeschonden dorp zelf zoeken o.a. fazanten nu in paniek een veilig heenkomen. Ook de menselijke bewoners van het gebied zijn zeer onrustig geworden.

De werkzaamheden zouden zes weken in beslag nemen maar gezien het tempo waarin wordt gewerkt, kan het binnen zes dagen voltooid zijn. Nog voor er flora en fauna gered konden worden volgens afspraken met het Milieucentrum Amsterdam wordt de natuur vernield. De vernietiging vindt plaats tussen 7 uur 'smorgens en 18.00 uur 'savonds in een thans schitterend sneeuwlandschap wat des ondanks in erg schril contrast staat met de kille werkelijkheid. Het geluid van de machines vult de winterlucht.

Op persoonlijke titel wil ik u, werkzaam bij de media, hierop wijzen opdat de verslaggeving van de natuurvernieling verder reikt dan dit bericht.

Met hartelijke dank voor uw aandacht en vriendelijke groet, Diana Ozon
dichteres

Hierbij zenden wij u een overzicht van de namen, telefoonnummers en taakverdeling van alle (duo-)raadsleden en bestuursleden van de stadspartij Amsterdam Anders.


________________________________________ Fractiekamer Amsterdam Anders/De Groenen

Telefoon: 020-5522706
Fax: 020-5522760
Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam (kamer 2229) E-mail fractie: groenen@raad.amsterdam.nl E-mail bestuur: anderams@dds.nl
Website: www.pz.nl/groenenadam


___________________________________
Fractie Amsterdam Anders/De Groenen


- Roel van Duijn, fractievoorzitter 020 - 4704770
- Hansje Kalt, raadslid 020 - 6208235
- Ernst van Lohuizen, raadslid 020 - 6635255


- Rene Danen, duo-raadslid 020 - 6122821
- Heleen de Mul, duo-raadslid 020 - 5522706
- Herman Pieterson, duo-raadslid 020 - 6763546


- Frans Schwanen, fractieassistent 020 - 5522706
- Heleen de Mul, fractieassistent 020 - 5522706
- (vacature), fractieassistent 020 - 5522706


___________________________________
Bestuur vereniging Amsterdam Anders


* Jupijn Haffmans, voorzitter 020 - 6186179
* Jan Leuwener, secretaris.

* Arend van der Poel, penningmeester.
* Barend de Voogd, algemeen bestuurslid.
* Elisabeth van der Steenhoven, algemeen bestuurslid.
* Henk Dokter, algemeen bestuurslid.


_________________________________________________ Taakverdeling Fractie Amsterdam Anders/De Groenen
-------------------------------------------------


* Roel van Duijn.


- Raadslid (fractievoorzitter).

- Voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
- Lid van de raadscommissie Onderwijs.

Onderwerpen: Referenda, jongerenbeleid, Schiphol, Lessen in de liefde.


* Hansje Kalt


- Raadslid.

- Lid van de raadscommissie Economische zaken.
- Lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
_ Lid van de raadscommissie Cultuur.

Onderwerpen: Speculatie onroerend goed, culturele vrijplaatsen / woonwerkpanden, jongerenhuisvesting, bouwprojekten Binnenstad.


* Ernst van Lohuizen


- Raadslid.

- Lid van de raadscommissie Zorg.
- Lid van de raadscommissie Verkeer.

Onderwerpen: Noor-Zuidlijn, Wibautas, Parkeerbeleid, Tweede Coentunnel, Verkeersplan Binnenstad.


* Rene Danen


- Lid van de raadscommissie Algemene Zaken.

Onderwerpen: Controle op de politie, (Marokaanse) Jongeren, Witte illegalen/koppelingswet, Kraakpanden, Horecabeleid.


* Heleen de Mul


- Lid van de raadscommissie Milieu.

Onderwerpen: Behoud van bomen, binnentuinen, volkstuintjes, overbouwing A10.


* Herman Pieterson


- Lid van de raadscommissie Financien en (lucht-)haven.

Onderwerpen: Schiphol, Ruigoord en Havenaangelegenheden.

###

Deel: ' Alarm rond Ruigoord '
Lees ook