TuinbouwNet


Alarm voor valse meeldauw in rozenkwekerij

De boomkwekerijsector laat een waarschuwingssysteem ontwikkelen voor valse meeldauw in rozenstruiken en -onderstammen. Zo'n systeem meldt wanneer het noodzakelijk is om te spuiten tegen deze schimmel. Het aantal bespuitingen kan op zo'n manier fors omlaag worden gebracht. Dit project is goedgekeurd door de Sectorcommissie Boomkwekerij van het Productschap Tuinbouw (PT). Het wordt uitgevoerd door het Boomteelt Praktijkonderzoek (BPO).

Bij het ontwikkelen van het waarschuwingssysteem maakt het BPO gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan met echte meeldauw. Een grote groep rozenkwekers maakt hier inmiddels gebruik van, waardoor het aantal bespuitingen met ruim een derde is afgenomen. Omdat valse meeldauw anders reageert op verschillende weersinvloeden is een eigen systeem noodzakelijk.

Om valse meeldauw effectief te kunnen bestrijden, blijven bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Daarom wordt tegelijkertijd gewerkt aan de toetsing en toelating van nieuwe middelen. Behalve dit onderzoek heeft de sectorcommissie nog twee projecten voor de rozenkwekerij goedgekeurd, namelijk een onderzoek naar de vitaliteit en het afharden van rozen en de bestrijding van bladluis met geurstoffen.

In totaal heeft de sectorcommissie van het PT elf projecten goedgekeurd. De overige projecten zijn: naamgeving van boomkwekerijgewassen, selectie en introductie van boomkwekerijgewassen, maatnormering van vaste planten in de volle grond, kwaliteitsnormen groencompost, de invloed van ammoniak, natuurvriendelijke slootkanten, innovatieve teeltsystemen voor bos- en haagplantsoen en de beheersing van schimmelaantasting in pot- en containerteelt. Het grootste deel van deze projecten wordt uitgevoerd door het BPO.

Het geld voor dit onderzoek komt uit de heffingen die de bedrijven gezamenlijk aan het PT betalen. Via de sectorcommissie beslissen vertegenwoordigers van de teelt- en handelsorganisaties en vakbonden in de boomkwekerijsector over de besteding ervan.

Deel: ' Alarm voor valse meeldauw in rozenkwekerij '
Lees ook