Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Gunstig advies over bescherming als monument van de Albertschool in Oostende
Brugge, 3/2/2000
BESTENDIGE DEPUTATIE ADVISEERT GUNSTIG OVER BESCHERMING ALS MONUMENT VAN DE ALBERTSCHOOL IN OOSTENDE.

De bestendige deputatie van West-Vlaanderen heeft een gunstig advies uitgebracht over de voorgenomen bescherming als monument van de Albertschool in Oostende.
De Albertschool, een betalende jongensschool, was ontstaan uit de privé-school van A. Van Neste-Vitse die in 1846 door de stad Oostende was overgenomen. De onderwijsinstelling was achtereenvolgens in de Langestraat, op de Groentemarkt en in de Capucijnestraat gevestigd. Door de bouwvallige toestand van de bestaande gebouwen en het steeds groeiende leerlingenaantal zag het stadsbestuur zich in 1908 genoodzaakt een nieuw schoolgebouw op te trekken op het terrein aan de Ooststraat van het vroegere Koninklijk Atheneum. De plannen werden getekend door stadsarchitect Achille Raoux (1860-1949). De nieuwe Albertschool, gebouwd in eclectische stijl met Art-Nouveau-invloeden, kon al in 1910 in gebruik genomen worden. De voorgevel aan de Ooststraat wordt gedomineerd door een groot raam op de eerste verdieping. In deze voorbouw zijn de inkomhal, de woning van de huisbewaarder, de lokalen van de schoolbestuurder en de turnzaal ondergebracht. Hierachter bevindt zich de klassenvleugel met lokalen op drie niveaus en een overdekte speelplaats. De wanden van de gangen kregen een sobere decoratie van geglazuurde tegels met een plantenmotief.
De Albertschool is een representatief en goed bewaard voorbeeld van scholenbouw omstreeks de eeuwwisseling. De bestendige deputatie is dan ook van oordeel dat een bescherming als monument van dit pand gerechtvaardigd is. De definitieve beslissing berust bij Vlaams minister Johan Sauwens.

Zoekwoorden:

Deel: ' Albertschool in Oostende op monumentenlijst '
Lees ook