Gemeente AlbrandswaardAlbrandswaard nu al bezig met dualisering gemeentebestuur

Rhoon, 4 september 2001

Raadsleden worden voorzitters van raadcommissies

Vooruit lopend op de invoering van het duale stelsel, heeft de gemeenteraad van Albrandswaard besloten dat raadsleden de drie vaste commissies van advies voorzitten vanaf de commissievergaderingen in september. Tot nu toe werden de vergaderingen door de burgemeester en de wethouders geleid. Door deze verandering wordt de rolverdeling tussen raad en wethouders helderder. De commissies hebben als taak om vanuit de gemeenteraad het college en de burgemeester te adviseren over zaken, waarover de raad een besluit moet nemen. Ook is besloten dat raadsleden in de commissie BREZ/VVS in het vervolg de agenda van de raad zullen bepalen.

Dit besluit past goed in de nieuwe structuur binnen gemeenten, die vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 in heel Nederland zal gaan gelden. De zogenaamde Wet dualisering gemeentebestuur moet ervoor zorgen dat de politiek weer herkenbaar wordt voor de burger. Eén van de middelen om dit doel te bereiken is de maatregel dat een wethouder straks geen raadslid kan zijn. In de
gemeenteraadsvergaderingen zullen wethouders dus niet meer kunnen stemmen over eigen voorstellen.

De raad heeft raadslid Brussaard (PvdA) aangewezen als voorzitter van de commissie Bestuurlijke, Regionale en Economische Zaken/Verkeer, Vervoer en Sport. Raadslid Van Toornburg (CDA) wordt voorzitter van de commissie Maatschappelijke Zaken en Milieu/Openbare Werken en Wijkleefbaarheid en raadslid Kweekel (fractie Polderman/Kweekel) wordt voorzitter van de commissie Financiën/Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en VINEX.

De wijziging heeft geen gevolgen voor de rechten van burgers. De vergaderingen van de commissies blijven openbaar. Bovendien kunnen burgers nog steeds spreken over onderwerpen tijdens de commissievergadering.

Deel: ' Albrandswaard bezig met dualisering gemeentebestuur '
Lees ook