Gemeente AlbrandswaardAlbrandswaard herdenkt watersnoodramp

Zaterdag 1 februari herdenkt de gemeente Albrandswaard de slachtoffers en de gebeurtenissen rond 1 februari 2003 tijdens een herdenkingsbijeenkomst in de kerk aan de Groene Kruisweg in Poortugaal. Aansluitend aan deze bijeenkomst legt burgemeester Anja Latenstein van Voorst-Woldringh samen met de nabestaanden, zowel in Poortugaal als in Rhoon, bloemen op de graven van de slachtoffers.

Zaterdag 1 februari 2003 is het precies 50 jaar geleden dat ons land werd getroffen door een grote watersnoodramp die in Nederland in totaal 1835 slachtoffers eiste. In de toenmalige gemeenten Rhoon en Poortugaal eiste de ramp in totaal 9 levens en zorgde voor enorme materiele schade.

De gemeente Albrandswaard staat uitgebreid stil bij de ramp, allereerst om de slachtoffers te gedenken, maar zeker ook omdat de gebeurtenissen uit die tijd niet vergeten mogen worden. Buiten de herdenkingsdienst geeft de gemeente een brochure uit, waarin met name de gebeurtenissen in Rhoon en Poortugaal worden belicht. De brochure wordt huis aan huis verspreid.
De persoonlijke gesprekken tussen burgemeester Anja Latenstein van Voorst-Woldringh met direct betrokkenen zijn opgetekend en delen van deze gesprekken worden in de brochure geciteerd, waarbij ook fotos uit privé-collecties zijn opgenomen. De ellende en ontreddering was groot, maar de enorme saamhorigheid en in sommige gevallen heldenmoed heeft een enorme indruk op mij gemaakt, aldus de burgemeester.

Om ook de schooljeugd bij de herdenking te betrekken organiseert de gemeente samen met de Oudheidkamer in februari een aantal bezoeken aan de tentoonstelling in de Oudheidkamer, waarbij de jeugd ook gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen die o.a. door de burgemeester beantwoordt zullen worden.

Een deel van de fotos uit de brochure is ook te zien op de tentoonstelling die de Oudheidkamer in het oude raadhuis in Poortugaal heeft georganiseerd, waarbij ook uniek krantenmateriaal en gebruiksvoorwerpen uit die tijd tentoongesteld zijn. Zaterdag 1 februari as. Is deze tentoonstelling al om 11 uur geopend om bezoekers van de herdenkingsdienst de gelegenheid te geven de tentoonstelling te bezoeken.

Na de herdenking in Albrandswaard bezoekt de burgemeester, samen met een viertal nabestaanden van de ramp, de nationale herdenking in Oude Tonge.

Programma herdenkingsbijeenkomst:

10.00 uur opening door burgemeester A. Latenstein van Voorst-Woldringh

10.10 uur muzikale bijdrage : La Bona Futura
10.15 uur bijdrage van: dijkgraaf T. Beishuizen 10.25 uur bijdrage van: mevrouw J. Leenheer-Dorsman 10.30 uur muzikale bijdrage: La Bona Futura
10.35 uur bijdrage leerlingen Don Boscoschool
10.45 uur muzikale bijdrage: La Bona Futura
10.50 uur Afsluiting door burgemeester A. Latenstein van Voorst-Woldringh

Voor personen uit Albrandswaard die slecht ter been zijn en toch graag de herdenkingsbijeenkomst bij willen wonen is er de mogelijkheid te worden opgehaald met een taxibusje. Zij kunnen dit aangeven bij: team communicatie, Winni de Bruin, tel.: 010-5061162.
---

Deel: ' Albrandswaard herdenkt watersnoodramp '
Lees ook