Ingezonden persbericht

Alcatel maakt resultaten bekend over 2002


* Omzet in het vierde kwartaal met 28% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal

* Operationele winst in het vierde kwartaal bedraagt 20 miljoen Euro
* Zesde achtereenvolgende kwartaal met een positieve operationele kasstroom

* WPA 2002 bedraagt Euro (3,99) ten opzichte van Euro (4,33) in 2001
De Raad van Bestuur van Alcatel heeft vandaag de resultaten over het vierde kwartaal en het gehele jaar 2002 bekendgemaakt. De omzet in het vierde kwartaal is sequentieel gestegen met 28,5% tot 4.508 miljoen Euro. De operationele winst bedroeg 20 miljoen Euro waarbij het nettoverlies uitkwam op 1.119 miljoen Euro. Dit betekent een winst per aandeel van Euro (0,93) per type A share.

De omzet over het gehele jaar 2002 bedraagt 16.547 miljoen Euro. Het operationeel verlies bedraagt 727 miljoen Euro en het nettoverlies komt uit op 4.745 miljoen Euro. De winst per aandeel bedraagt Euro (3,99) per type A share in vergelijking met Euro (4,23) in het voorafgaande jaar.

Serge Tchuruk, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO: "De omzet in het vierde kwartaal is sequentieel gestegen in alle segmenten van onze business en in alle regio's wereldwijd. Deze toename is voornamelijk te danken aan seizoensinvloeden en werd met name veroorzaakt door een sterke toename in breedbandige en mobiele infrastructuren. Doelstellingen in 2002 waren het terugbrengen van het kostenniveau, het versterken van onze financiële structuur en, tegelijkertijd, het behouden van de technologische koppositie en het veroveren van marktaandeel. In de loop van het jaar hebben we het breakevenniveau van onze omzet per kwartaal met 2 miljard Euro verlaagd naar 4,1 miljard Euro aan het eind van 2002. Omdat we continu onze vaste kosten hebben weten te verlagen zijn we in staat geweest om uit te komen op een operationele resultaat van 20 miljoen Euro in het vierde kwartaal, ondanks afschrijvingen op overtollige en incourante voorraden. We hebben voor het zesde achtereenvolgende kwartaal een positieve operationele kasstroom laten zien, omdat we er in slagen het benodigde werkkapitaal steeds verder te verlagen. Dit was de belangrijkste reden voor het bereiken van een netto kaspositie van 326 miljoen Euro aan het eind van het jaar."

In reactie op Alcatel's vooruitzichten, zei Tchuruk: "Halverwege 2002 werd de wereldeconomie andermaal getroffen door een sterk negatief sentiment. De behoefte aan telecommunicatieapparatuur in de wereld is daardoor in de tweede helft van 2002 sterk afgenomen hetgeen merkbaar zal zijn in het jaar 2003. Dit, in combinatie met een zwakkere Euro ten opzichte van de US dollar, zal in 2003 leiden tot een markt die gemiddeld 15% kleiner is; Dit effect zal in de eerste helft van 2003 sterker zijn dan in de tweede helft tengevolge van het doorwerken van de marktontwikkelingen van 2002."

"Ten aanzien van onze eigen vooruitzichten, met een breakevenniveau dichtbij 3,0 miljard Euro voor de omzet per kwartaal tegen het einde van het jaar, hebben we het volste vertrouwen dat het operationele resultaat van Alcatel in 2003 het breakevenniveau zal halen. We verwachten nu ook dat het operationele nettoresultaat (voor goodwill) voor het eind van het jaar op breakeven zal uitkomen. Tegelijkertijd moeten we blijven werken aan het verlagen van ons werkkapitaal en daarbij in het bijzonder letten op het verbeteren van omloopsnelheid van de voorraden en op het gelijk houden van de nettoschulden."

"Het eerste kwartaal 2003 zal de gevolgen laten zien van de verdere teruggang in de markt die we halverwege 2002 zagen. Als we daarbij in ogenschouw nemen dat vandaag de koersverhouding US$/Euro met 20% is afgenomen ten opzichte van de gemiddelde koersverhouding in het eerste kwartaal van vorig jaar, verwachten we een afname van de omzet met 25% tot 30% in vergelijking met het voorgaande jaar. Dankzij de kostenreducties zal het operationeel verlies in het eerste kwartaal van 2003 kleiner zijn dan in het eerste kwartaal 2002."

De omzet van Alcatel Optronics, producent van optische componenten en onderdelen, over het jaar 2002 bedroeg 84,1 miljoen Euro in vergelijking met 470,4 miljoen Euro in 2001. Het operationeel verlies kwam uit op 171,4 miljoen Euro met een nettoverlies van 418,8 miljoen Euro. Alcatel zal op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voorstellen om de type O aandelen van Alcatel Optronics om te zetten in gewone type A aandelen van Alcatel.

Het volledige persbericht vindt u in bijgaand document.

Voor nadere informatie:
Alcatel Telecom Nederland/Eva Fodor
T. 070 - 3079 815
E. eva.fodor@alcatel.nl


Zoekwoorden:

Deel: ' Alcatel maakt resultaten bekend over 2002 '
Lees ook