Persberichten

Persbericht Alcohol- en Cocaïnegebruik onder uitgaanders neemt sterk toe. 10 september 1999

Alcohol- en Cocaïnegebruik onder uitgaanders neemt sterk toe.

Jonge uitgaanders verstandiger in druggebruik dan de routinés

In 1998 heeft een kwart van de club- en partybezoekers in de afgelopen maand cocaïne gebruikt. Ruim 95% gebruikte alcohol. Deze cijfers zijn sterk gestegen t.o.v. 1995. Toen gebruikte 14% van de club- en partybezoekers in de afgelopen maand cocaïne en 90 % alcohol.

Tijdens de uitgaansnacht zelf gebruikte 84% van de discobezoekers alcohol tegenover 77% in 1995. 30% van de club en partybezoekers gebruikte tijdens 'het avondje uit' cannabis, 28% XTC en 11% cocaïne.

Dat blijkt uit het zesde Antenne-onderzoek dat in opdracht van Jellinek Preventie is uitgevoerd door het Instituut Bonger van de Universiteit van Amsterdam en dit jaar vooral gericht was op het uitgaansleven. In totaal werden in 456 bezoekers met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar van Amsterdamse clubs en houseparty's ondervraagd. Daarnaast is een panel-onderzoek gehouden. Hierbij worden 'waarnemers' in het uitgaanscircuit zoals bijvoorbeeld DJ's, barpersoneel, frequente uitgaanders en dealers twee maal per jaar ondervraagd.

Gemiddeld drinkt men 5 glazen alcohol per keer. Jongeren drinken daarbij meer, 7 glazen per keer voor jongeren onder de 19, en 4.5 voor mensen boven de 30. 35% van de drinkers drinkt tijdens de uitgaansnacht meer dan 8 glazen, 15% zelfs meer dan 10 glazen.

Cannabis is de meest populaire drug die tijdens het uitgaan gebruikt wordt. Daarna komt XTC en dan cocaïne. Van het uitgaand publiek heeft 50% de afgelopen maand geblowd. Een flink deel van hen blowt intensief. 22 % van hen rookt minstens 3 joints tijdens de uitgaansnacht en 9 % minstens 5 joints.

XTC blijft onverminderd populair. In 1998 heeft 41 % van de uitgaanders de afgelopen maand XTC gebruikt. In 1995 bedroeg dit nog 33%. Het gebruik gedurende het afgelopen jaar ligt op 55%. Van deze groep heeft 9% het afgelopen jaar meer dan 40 keer XTC gebruikt. Verschillende onderzoeken geven aan dat bij dergelijke hoeveelheden beschadiging van het zenuwstelsel kan optreden.

Zowel het 'ooit', 'laatste jaar' en 'afgelopen maand' gebruik van cocaïne is gestegen. In de korte tijd dat cocaïne aan haar hernieuwde opmars bezig is, blijkt dat van de groep die het middel afgelopen jaar gebruikt heeft (37 % van de bezoekers) 8% dat al meer dan 40 keer gedaan te hebben. Dat er problemen met cocaïne aan het ontstaan zijn blijkt ook uit de stijging van het aantal telefonische hulpvragen over cocaïne. Het aantal telefonische hulpvragen van gebruikers en van partners en vrienden van gebruikers nam sterk toe.

Paddestoelen blijken het niet goed te doen in het uitgaanscircuit. Slechts 1% van de club- en partybezoekers heeft tijdens de uitgaansnacht gebruikt. Energy drinks lijken een vaste plaats veroverd te hebben. Ruim 30% consumeerde afgelopen maand van dergelijke drankjes. Het narcosemiddel GHB dat dit jaar veel in het nieuws was, is tijdens de uitgaansnacht door 1% van de bezoekers gebruikt. GHB is moeilijk doseren en is zeker in combinatie met alcohol zeer gevaarlijk.

Opvallend is dat er geen verschil in gebruik is onder de verschillende etnische groepen. Bij schoolonderzoeken wordt wel een duidelijk verschil gevonden, waarbij de witte leerlingen het meest gebruiken, de Surinaamse/Antilliaanse leerlingen een middenpositie innemen en de Turkse/Marokkaanse leerlingen het minst gebruiken. Blijkbaar vallen deze verschillen in het uitgaanscircuit weg.

Hoewel het gebruik hoog is, blijkt uit het panelonderzoek dat er enkele tendensen zijn die mogelijk in de toekomst een ommekeer kunnen gaan bewerkstellingen. Zo geven verschillende panelleden aan dat er wel XTC wordt gebruikt maar dat men hiermee toch voorzichtiger is geworden. Vooral het jonge, nieuwe publiek blijkt matiger en verstandiger in haar gebruik. Helemaal uit je dak gaan en er stoned op een feest bijlopen blijkt "not done" te zijn. Voor veel jonge uitgaanders is dure merkkleding een manier om zich te onderscheiden. Er tot in de puntjes verzorgd bijlopen is belangrijker om uiting te geven aan je leefstijl dan het experimenteren met allerlei middelen. Een gezondere levenstijl en meer aandacht voor het uiterlijk gaan niet langer meer samen met excessief XTC gebruik. Druggebruiken mag, maar het mag niet al te veel gevolgen hebben: het moet a.h.w. in je agenda passen.

Jellinek Preventie concludeert dat er in het uitgaanscircuit meer aandacht moet komen voor alcohol- en druggebruik. Het repressieve klimaat waarbij disco's gesloten worden leidt ertoe dat druggebruik wordt ontkend, waardoor voorlichting bemoeilijkt wordt. Erkenning van dit feit is de eerste stap voor een oplossing. Jellinek Preventie wil samen met het uitgaanscircuit voorlichtingsinitiatieven ontwikkelen. Aandacht voor excessief XTC-gebruik en het toenemend cocaïne gebruik lijkt hierbij noodzakelijk. Een folderserie in de vorm van bijsluiters waarin zelfregulatie en verstandiger gebruik bevorderd wordt zal worden ontwikkeld. Aandacht voor drugs in het verkeer moet ook een belangrijk thema worden. 17% van de uitgaanders rijdt na afloop van een avondje uit met de auto naar huis. Van hen had

60 % gemiddeld 5 glazen gedronken terwijl 49% pepmiddelen had gebruikt en 28% had geblowd. Ook wil Jellinek samen met de horeca een campagne ontwikkelen met tips om riskant alcoholgebruik tegen te gaan. Verder wil Jellinek meer aandacht besteden aan alcohol en geweld o.a. door te experimenteren met cursussen voor jongeren die onder invloed agressiedelicten hebben gepleegd.

Vrijdag 10/9/14.00 uur overhandigt directeur Jan Walburg van de Jellinek het eerste exemplaar van het zesde Antenne-onderzoek aan de Amsterdamse wethouder Zorg, Guusje Ter Horst. Bij die gelegenheid wordt ook het Signaleringsoverleg ten doop gehouden. Dat is een groep van verschillende experts die regelmatig bekijkt welke trends op alcohol- en drugsterrein zich in Amsterdam voordoen en welke preventieve acties daarbij mogelijk zijn.

Deel: ' Alcohol- en Cocainegebruik onder uitgaanders neemt sterk toe '
Lees ook