expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Alcoholpromillage beginnende bestuurder

MINISTER NETELENBOS: ALCOHOLPROMILLAGE IN VERKEER LAGER VOOR

BEGINNENDE BESTUURDERS

De grens van het alcoholpromillage komt voor beginnende bestuurders te liggen op 0,2. Nu nog geldt voor alle bestuurders een maximum van 0,5 promille. De verlaging voor beginnende bestuurders, ongeacht de leeftijd, wordt voor deze groep gekoppeld aan de invoering van een tijdelijk rijbewijs voor een periode van vijf jaar.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin zet de minister het kabinetsstandpunt over de verlaging van het alcoholpromillage in het verkeer nader uiteen. Verlaging van de promillage-grens naar 0,2 voor beginnende bestuurders betekent dat er een duidelijk signaal wordt gegeven. Alcohol en verkeer gaan immers niet samen.

Jongere en beginnende bestuurders vormen in het verkeer een risicogroep. Zo maakten
jonge mannen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar 27 procent uit van de automobilisten die
in weekendnachten van 1996 betrokken waren bij een ernstig ongeval en bij wie de politie alcoholgebruik heeft geconstateerd.

Een en ander wordt geregeld met een wijziging van de Wegenverkeerswet, die minister Netelenbos eind dit jaar naar de Kamer stuurt.

Ben Wouters, 070 - 351 7119

28 mei 99 15:09

Deel: ' Alcoholpromillage lager voor beginnende bestuurders '
Lees ook