Gemeente Tilburg


logo

28-6-98

Alcoholverbod in Wilhelminapark

Vanaf vandaag is het verboden om alcohol te gebruiken in het Wilhelminapark. Burgemeester en Wethouders hebben hiertoe besloten op grond van artikel 51 APV. Dit verbod geldt tot 1 oktober 1999 en vormt een belangrijk instrument voor het tegengaan van overlast in het park. Voor evenementen in het park moet nu een ontheffing van het alcoholverbod worden aangevraagd bij de gemeente. Mocht het alcoholverbod goed werken dan overweegt de gemeente om vóór de zomer van 2000 wederom een verbod uit te vaardigen. Het is niet mogelijk om via de APV een permanent verbod op te nemen. Juridisch gezien kan dat pas na gebleken overlast.

Het Wilhelminapark wordt regelmatig bezocht door alcoholisten. De politie probeert hier tegen op te treden maar kan pas ingrijpen als sprake is van overlast veroorzakende openbare dronkenschap. Zelfs de aanwezigheid van alcoholis-ten is, mede door hun nogal verwaarloosde voorkomen, vaak al reden voor veel mensen om het park te mijden. Ze ervaren de aanwezige alcoholisten als bedreigend en vinden de sfeer en uitstraling van het park mede daar-door verloederd.

Voor het aanpakken van junks en prostituees bieden onder meer het Wetboek van Strafrecht en de Opiumwet voldoende handvatten voor de Politie, zodat hiervoor nadere regelgeving vanuit de gemeente niet nodig is. Bovendien is onlangs besloten dat het dienstencentrum "Traverse" aan de gasthuisring dagelijks wat langer open blijft, zodat de verslaafden langer bij de dagopvang terecht kunnen en niet op straat of in het Wilhelminapark hoeven te zwerven.

Deel: ' Alcoholverbod in Wilhelminapark Tilburg '
Lees ook