Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.007
Datum: 7 januari 1999

Alcoholverbod uitgebreid

Sinds 1992 is er binnen de afsluitbare winkelpassage van het winkelcentrum Koningshoek een alcoholverbod van toepassing. In 1997 werd dit alcoholverbod uitgebreid naar de schoolpleinen en de Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP's) en de directe omgeving daarvan. Kortgeleden nam het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van de politie, het besluit om dit alcoholverbod nog verder uit te breiden. Vanaf nu geldt er ook een alcoholverbod binnen een straal van 100 meter om het winkelcentrum Steendijkpolder, de Wethouder Smithal en het parkeerterrein bij deze sporthal, alsmede binnen een straal van 100 meter om het winkelcentrum Koningshoek. In de verbodsgebieden is het verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen. Zelfs het in bezit hebben van aangebroken flesjes, blikjes of iets dergelijks is in deze gebieden verboden.

Deze maatregel komt voort uit de constante zorg die de jeugdproblematiek met name in de omgeving van de wethouder Smithal met zich meebrengt. Steeds vaker gebeuren er vervelende dingen en wordt overlast voor de omgeving veroorzaakt. Dit gebeurt vooral onder invloed van alcohol (al dan niet in combinatie met drugs). Met deze laatste gebiedsuitbreiding krijgt de politie een instrument in handen om direct te kunnen optreden bij overlastsituaties, waarbij drank een rol speelt.

Door de politie wordt momenteel ook nog onderzocht of het openbaar ministerie wil meewerken aan de handhaving van een samenscholingsverbod, zodra de situatie dreigt te escaleren rond het winkelcentrum. Hiermee moet echter zeer zorgvuldig worden omgesprongen, omdat een dergelijk verbod ingrijpt in de grondrechten van de mens, te weten de bewegingsvrijheid.

Laatste wijziging: 07 January 1999

Deel: ' Alcoholverbod in winkelpassage Maassluis uitgebreid '
Lees ook