Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

De heer J.G.M. Alders voorzitter stuurgroep herstructurering pluimveehouderij

12 februari 1999 - Op verzoek van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, neemt de heer J.G.M. Alders, Commissaris van de Koningin in Groningen, de leiding van de stuurgroep herstructurering pluimveehouderij op zich. In deze stuurgroep wordt in breed maatschappelijk verband gezocht naar oplossingen voor de knelpunten in de pluimveesector. Het gaat hierbij vooral om de bijdrage van de pluimveesector aan vermindering van het mestoverschot en verbetering van het welzijn van kippen en kalkoenen. In de stuurgroep zijn onder andere vertegenwoordigd de pluimveesector, de Dierenbescherming, de Stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Deel: ' Alders voorzitter stuurgroep pluimveehouderij '
Lees ook