Rijksuniversiteit Groningen


Nummer 138 14 oktober 1999

emancipatieprijs rijksuniversiteit Groningen

Hilda Verwey-Jonker ontvangt Aletta Jacobsprijs

De Aletta Jacobsprijs 2000 is toegekend aan dr. Hilda Verwey-Jonker voor haar belangrijke bijdrage aan de emancipatie in de twintigste eeuw. Al sinds de jaren twintig zet zij zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen. In de jaren vijftig droeg ze als lid van de Eerste Kamer bij aan de afschaffing van de wet inzake de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen. Op 8 maart 2000 (internationale vrouwendag) wordt de prijs uitgereikt.

Deel: ' Aletta Jacobsprijs voor Hilda Verwey-Jonker '
Lees ook