provincie friesland


------

persbericht

nummer: 248 hz
datum: 5 september 2011

alfons dölle nieuwe voorzitter consultatief orgaan fries

prof. mr. dr. a.h.m. (alfons) dölle uit groningen heeft op 2 september drs. g. (gerrit) ybema, oud-staatssecretaris, opgevolgd als voorzitter van het consultatief orgaan fries (cof). het cof rapporteert de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties over de friese taal en cultuur in samenhang met het europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden. daarnaast adviseert het cof de minister over de uitvoering van de bestuursafspraak friese taal en cultuur.

door de komende friese taalwet en de mogelijke vorming van een nieuwe raad friese taal en cultuur is het belangrijk dat het cof een voorzitter heeft die goed op de hoogte is van ons staatsrecht, de politieke verhoudingen en die wil opkomen voor de friese taal en cultuur. vanwege zijn brede kennis en ervaring op deze terreinen heeft de minister dölle verzocht voorzitter van het cof te worden. dölle, geboren in ulft, heeft jaren in fryslân gewoond. hij heeft in bakhuizen de lagere school bezocht en daarna in bolsward de hbs. vervolgens heeft hij sociologie en nederlands recht gestudeerd aan de rijksuniversiteit in groningen. hier promoveerde hij in 1988 met de dissertatie "Over ongeschreven staatsrecht". In 1984 werd Dölle universitair hoofddocent aan de Groninger universiteit en in 1989 werd hij bijzonder hoogleraar aan deze universiteit. Van 1975 tot 1977 was Dölle docent bij de Sectoropleidingen Sociale Arbeid in Haarlem en van 1977 tot 1984 leraar aan het Ichtus College.

Dölle is ook jarenlang actief geweest in de politiek. Van 1990 tot 1994 was hij fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Groningen. Van 1999 tot 2011 was hij voor het CDA lid van de Eerste Kamer. Hier hield hij zich vooral bezig met binnenlandse zaken, zoals onderwijs. Bij zijn vertrek uit de senaat werd Dölle benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook heeft Dölle een groot aantal publicaties op zijn naam staan over openbaar bestuur en staatsrecht. Veel Friezen zullen hem kennen van zijn tweewekelijkse columns van 2004 tot 2010 in de Leeuwarder Courant. Zijn verbondenheid met Fryslân én zijn kennis van staatsrecht en politiek zal Dölle actief inzetten voor het COF: "Ik vind het mooi om wat voor het Fries en Fryslân te kunnen doen". Het COF is dan ook bijzonder ingenomen met de benoeming van professor Dölle tot voorzitter.

Alfons Dölle volgt Gerrit Ybema op. Ybema is 8 jaar lang voorzitter geweest van het COF en kon na twee periodes niet opnieuw benoemd worden. Ybema heeft zich gedurende die jaren altijd met een grote kennis van zaken en veel plezier ingezet voor de Friese taal en cultuur.

Deel: ' Alfons Dölle nieuwe voorzitter Consultatief Orgaan Fries '
Lees ook