Ingezonden persbericht

Zoetermeer, 14 juni 2002

Aan de redactie

Vervoerders: algeheel inhaalhaalverbod helpt niet tegen files!

Het is een illusie te denken dat met een inhaalverbod voor vrachtauto's de files kunnen worden bestreden. Dat is de reactie van Transport en Logistiek Nederland op de formatiebesprekingen van CDA/VVD en LPF. Onderzoeken hebben uitgewezen dat inhaalverboden voor vrachtauto's nauwelijks tot geen bijdrage leveren aan bestrijding van de files. Ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft al eerder erkend dat inhaalverboden niet helpen.

Wel zorgen inhaalverboden voor een rustiger verkeersbeeld. Personenauto's hebben beter zicht op de linkerrijbaan. Bovendien is bekend dat personenauto's zich soms ergeren aan inhalende vrachtauto's. Een inhaalverbod kan die ergernis wegnemen. Om die reden vinden de vervoerders dat het nuttig kan zijn om inhaalverboden in te voeren op drukke wegen. Daarom heeft Transport en Logistiek Nederland een half jaar geleden ingestemd met uitbreiding van de inhaalverboden naar wegen met een bezettingsgraad van zestig procent of meer. Als resultaat daarvan geldt nu per 1 februari een inhaalverbod op vijftig procent van alle snelwegen.

Algemeen Voorzitter drs. M. van der Harst: "Je moet inhaalverboden alleen instellen daar waar het nuttig en zinvol is. Maar het is onzinnig een inhaalverbod in te voeren op rustige wegen. De plannen van CDA/VVD en LPF roepen bij mij het beeld op van vrachtauto'tje pesten. De files worden niet veroorzaakt door de vrachtauto's, maar door het massale personenautoverkeer dat tussen 6 en 10 uur naar het werk wil. We zijn dus tegen een algeheel inhaalverbod". Overigens kunnen inhaalverboden zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Onlangs werd bij Eindhoven het inhaalverbod weer opgeheven, omdat personenauto's door colonnevorming van vrachtauto's op de rechterrijbaan problemen hadden met in- en uitvoegen.

De files kunnen alleen worden opgelost met een afgewogen plan dat bestaat uit maatregelen als: verbreden van wegen, knelpunten oplossen, betere benutting van bestaande wegen door tijdelijk gebruik vluchtstrook. We juichen het toe dat de partijen op dat punt goede plannen hebben. Andere belangrijk punt is vervoersmanagement. Werkgevers moeten hun werktijden zo aanpassen, dat niet iedereen tegelijkertijd op het werk hoeft aan te komen. Meer thuiswerk en telewerken kunnen daar ook een bijdrage aan leveren, evenals structurele versterking van het openbaar vervoer.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Public Relations en Voorlichting, Clarisse Buma, 079-3636115.

Clarisse van Haersma Buma
Persvoorlichter en woordvoerder

Afdeling Public Relations en Voorlichting
Transport en Logistiek Nederland
Plein van de Verenigde Naties 15,
Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer
Telefoon 079-3636115, Fax 079-3636259
06-51806340
Email: cbuma@tln.nl, internet www.tln.nl

Deel: ' Algeheel inhaalhaalverbod helpt niet tegen files '
Lees ook