MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

24-09-2001
Algemeen directeur MKB-Nederland benoemd tot

Per 1 januari 2002 treedt de algemeen directeur van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, de heer drs A.W.A.M. (Guus) Broos, in dienst bij Orbis Medisch en Zorgconcern in de Westelijke Mijnstreek te Limburg. De heer Broos wordt daar Lid van de drie leden tellende Raad van Bestuur. Orbis is een transmurale gezondheids-organisatie, die zowel ziekenhuiszorg, ouderenzorg als geestelijke gezondheidszorg aanbiedt. Van Orbis maken deel uit het Maaslandziekenhuis en 9 zorgcentra in de regio Sittard-Geleen. De organisatie telt 4000 medewerkers. Broos zal zich als Lid van de Raad van Bestuur onder andere gaan bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe en moderne zorgconcepten, externe contacten en het beheer van het onroerend goed.

De heer Broos (51) is sinds september 1995 algemeen directeur van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Hij is de eerste algemeen directeur van de Vereniging na de fusie tussen KNOV en NCOV tot MKB-Nederland in juli 1995. Broos trad in dienst van MKB-Nederland tijdens de zeer hectische periode direct na de fusie. In de zes jaar van zijn dienstverband heeft MKB-Nederland een stabiele opgaande lijn laten zien, met aanzienlijke uitbreiding van het ledenaantal en een gezonde financiële positie. Broos is in MKB-Nederland-verband een bij uitstek bindende figuur gebleken met een nimmer aflatend optimisme. Vanuit zijn positie als algemeen directeur bekleedt hij tal van bestuursfuncties. Zo is hij secretaris van het Bestuur van MKB-Nederland, lid van het Bestuur van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO), plv. lid van de Sociaal-Economische Raad en lid van de board of secretary generals van UEAPME, de Europese koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Het Bestuur van MKB-Nederland zal in de komende maanden een nieuwe kandidaat algemeen directeur zoeken en benoemen.

Deel: ' Algemeen directeur MKB-Nederland in dienst bij Orbis '
Lees ook