Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

M 99002378 ; 4 mei 1999

Onderwerp: algemeen overleg NH-90

Tijdens het algemeen overleg op 19 mei zal onder meer het helikopter project NH-90 worden besproken. In mijn brief van heden heb ik de laatste stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen weergegeven. Indien tijdens het algemeen overleg onderwerpen aan de orde worden gesteld die een commercieel-vertrouwelijk karakter dragen, zal het voor een adequate behandeling mijnerzijds mogelijk noodzakelijk zijn (dat deel van) het overleg als vertrouwelijk te doen plaatsvinden. Ik verzoek u hiermee in voorkomend geval rekening te houden.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L van Hoof

Deel: ' Algemeen overleg helikopterproject NH-90 '
Lees ook