Gemeente Capelle a/d IJssel

Algemene beschouwing D66/capelse democraten

Het college heeft het kwaliteitsniveau bepaald. De torenhoge ambities kunnen niet betaald worden! En er is een forse onderhoudsachterstand. Niet alles hoeft geld te kosten. Wij kunnen een handje toesteken. Bij het schoffelen, het schoonhouden van container opstelplaatsen. Met elkaar aanspreken op ongewenst gedrag wordt veel gewonnen.

De Visie stedelijke vernieuwing krijgt onvoldoende middelen. Luistert u in Schollevaar, de Hovenbuurt of Middelwatering-West maar eens!

Over de Brede School vragen wij ons af of zij niet terug moet naar de core-business, het onderwijzen. En of de rol van de thuisbasis en de buurt niet herbevestigd moet worden. Een fundamentele discussie dus.

Veiligheid is een belangrijk hoofdonderwerp. Daarom: laten we vandaag iets doen, waarvan de stad later kan spréken. De steun en betrokkenheid van bewoners en organisaties in Capelle is daarbij belang.

De positie van het WijkOverlegPlatform (WOP) is onduidelijk. Wanneer is een WOP-advies doorslaggevend, wanneer advies? Een discussie is noodzakelijk.

De gemeentelijke organisatie heeft niet de verwachte verbeteringen gebracht. D66/capelse democraten evenwel is van mening dat de burgers, die ook de rekening (10% hogere OZB in 2002) betalen, nu eerst recht hebben op realisatie van het beloofde. De lokale politiek moet afspraken nakomen. Een zwak punt in Capelle. Daarom: meer ruimte gesprek met de Capelse samenleving.

De voorjaarsnota 2001 biedt dus onvoldoende middelen. Wezenlijk anders kan het niet. De ervaring leert ook dat invloed door dit college niet wordt geduld. Met u vragen wij: wat helpt praten als praten neerkomt op het uitzenden van seinen die niet willen worden opgevangen? Wil het u beloofde waargemaakt, dan is ombuigen onvermijdelijk. Herijking van parkeer-, subsidie- en WVG-beleid moet aan de orde worden gesteld. Daarnaast is een kleine gemeentelijke organisatie doel. In financiële zin, maar ook in culturele.

Capellenaren, veel is onbesproken is gebleven. Meer ruimte is ons hier echter niet geboden. Daarmee komt de inzet van velen te kort: actieve burgers en de (merendeels) hard werkende medewerkers. D66/capelse democraten heeft daarvoor wel oog en oor en richt zich daarom op het vroege voorjaar van 2002. Want verandering van weide doet de koeien goed (verandering van spijs doet eten)!

Namens D66/capelse democraten,

Peter Paul J. Doodkorte

Deel: ' Algemene beschouwing D66 Capelle a/d IJssel '
Lees ook