Gemeente Capelle a/d IJssel

Algemene beschouwing SGP

We leven in een tijd waarin men duidelijkheid en helderheid wenst. Veel politieke partijen hebben inmiddels identiteitsproblemen. De SGP heeft een glashelder en herkenbaar profiel, gericht op één doel: de eer van God en het heil van onze naaste. Tegenover de kille wind van het individualisme wil de fractie van de SGP de nadruk leggen op de noodzaak de sociale verbondenheid te verstevigen. Dat betekent ook opkomen voor de zwakken. Bewogenheid met onze naaste in de samenleving is een must. De publieke ruimte is een ontmoetingsruimte, niet een niemandsland, waar mensen nu eenmaal doorheen moeten om ergens te komen. Sommige plekken of tijden zijn soms ronduit bedreigend, omdat het daar lijkt dat de macht van de sterkste gaat gelden. Dat kan én mag niet. Handhaving van recht en orde en voorkoming van geweld is de kerntaak van de overheid. Krachtige bestrijding van criminaliteit en geweld is nodig. Burgers voelen zich nog steeds onveilig; de overheid mag dan nooit terugtreden, maar moet aantreden. Blijven investeren in aanpak van vandalisme en criminaliteit. Wij hebben kennisgenomen van sluiting van een jeugdhonk in verband met overlast in en rondom het jeugdhonk. Wegens enorm succes gesloten. Geluiden over dealen bij scholen aan de Pelikaanweg bereiken ons. Toezicht is noodzakelijk! De (gescheiden) inzameling van afval houdt onze aandacht. Burgers klagen regelmatig over te volle afvalbakken. De burger mag weinig of niets merken van privatisering of op afstand zetten, tenzij van verbetering sprake is. Politieke aandacht voor armoedebestrijding mag niet worden verminderd. De gemeente heeft ruimte om deze problematiek aan te pakken. Als elke cent telt, telt iedere cent voor alle groepen. In 2000 is gesproken over de Wet Voorziening Gehandicapten. De SGP zal aandacht blijven vragen voor de positie van gehandicapten. Opnieuw wordt aandacht gevraagd voor christelijk godsdienstonderwijs op de openbare scholen. Het is noodzakelijk wanneer er overlast is op schoolpleinen, die pleinen in de avonduren af te kunnen sluiten. De SGP schaart zich achter diegenen die zich openlijk hebben uitgesproken tegen woningbouw in Hitland. De SGP wenst overheid en burger van harte Gods zegen toe voor tijd en eeuwigheid.

Deel: ' Algemene beschouwing SGP Capelle a/d IJssel '
Lees ook