CDA

Van de Camp: Algemene identificatieplicht is eenduidig middel

Uit onderzoek is gebleken, dat politie, marechaussee en grensbewakingsdiensten behoefte hebben aan een algemene identificatieplicht. Het is een eenduidig middel, waarbij burgers, zonder discussie, antwoord moeten (kunnen) geven op de vragen: Wie bent u? Mag u hier in Nederland zijn? En: waarom bent u hier?.

Tweede Kamerlid Wim van de Camp legt uit waarom het CDA voorstander is van een algemene identificatieplicht. "De algemene identificatieplicht is een essentieel onderdeel van het veiligheidsbeleid. Nederland is, mede onder invloed van de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau, een buitengewoon open land geworden. Dan moet je weten, of kunnen vaststellen, wie "goed" zijn en wie "slecht" is. Temeer, omdat in Nederland, met geld, afkomstig uit de criminaliteit, ook voorbereidingshandelingen voor terroristische aanslagen plaatsvinden."

"Bovendien", zegt Wim van de Camp "bestaat er op veel plaatsen al een identificatieplicht. Om een paar voorbeelden te noemen: het Openbaar Vervoer, de Sociale Dienst, als gevolg van de ARBO-wetgeving etc. Dat is samen 80% van alle mogelijkheden. Deze identificatieplicht is partieel ingevoerd.

Van de Camp: "Het CDA is ervan overtuigd dat burgers best bereid zijn om een deel van hun privacy in te leveren voor meer veiligheid in de samenleving."

Deel: ' Algemene identificatieplicht is eenduidig middel '
Lees ook