Gemeente Voorschoten


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning

Week 52:

* Van Hogendorpweg 5; voor het tijdelijk plaatsen van een klaslokaal;


Verleende bouwvergunningen:

20 december:

* Rouwkooplaan 23, ws pes; voor het oprichten van een fotostudio met berging;

21 december:

* Het Wedde 45; voor het veranderen van de woning;
* Chopinlaan 71; voor het vergroten van de woning;

Melding tot bouwvoornemen:


*

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te

treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


Geweigerde bouwvergunningen:


* geen

Toegestane meldingen:

21 december:

* Wijngaardenlaan 33; voor het plaatsen van een hobbykas;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 12 december Amber Robin Zoë d.v. A.C. Noordervliet en D.I. van Mullem

* 17 december Iefke Jans d.v. P.J. de Boer en B. Bedet
* 19 december Hendricus Johannes z.v. R.J. Waterham en J. Westerink
* 22 december Djoere Subhi, z.v. G.J.J. de Ru en J.M. Totri
* 23 december Sidney Étienne, z.v. E.J.W. Kortekaas en: G.J. Buis

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* 21 december J.T. de Groot en I. Teijgeman

Gehuwd/geregistreerde partners:


*

Overleden:


* 14 december C.R. Kras, oud 85 jaar

* 16 december C.S.A. van Staveren wv Crebolder, oud 96 jaar
* 17 december J. Kuin, oud 89jaar

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Algemene informatie gemeente Voorschoten '
Lees ook