Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

20-03-2003
Algemene informatie over Vogelpest

Op een aantal pluimveebedrijven in Gelderland is klassieke vogelpest geconstateerd. Daarnaast rust er een ernstige verdenking op een bedrijf nabij Breskens (Zeeuws-Vlaanderen). En naar aanleiding van een ernstige verdenking van vogelpest op een bedrijf nabij Poppel in België, is in Nederland een vervoersbeperkingsgebied ingesteld rond Goirle. Klassieke vogelpest (aviaire influenza, AI) is een zeer besmettelijke virusziekte die hoge sterfte onder pluimvee en een aantal andere gehouden vogelsoorten veroorzaakt. De ziekte wordt overgedragen via direct contact tussen vogels. Ook 'besmet materiaal' (zoals mest, voer, kratten, transportmiddelen) kan een besmettingsbron zijn. Voor de zgn. 10-km-gebieden rond deze bedrijven zijn strenge maatregelen getroffen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In de rest van Nederland geldt een ophokplicht voor pluimvee.

Bij de gemeente Achtkarspelen is ter voorbereiding op een eventuele uitbraak een lijst bekend met alle pluimveemesterijen in de gemeente. Verder zijn er nog geen concrete voorbereidingen getroffen. Vooralsnog verwijzen wij iedereen met vragen over Klassieke Vogelpest naar het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hieronder volgt enkele gegevens

Dossier Vogelpest op Internet: www.minlnv.nl/vogelpest Het LNV-Loket: 0800-2233322, openingstijden: ma - vr van 08:30 tot 20:00 uur, za - zo van 09:00 tot 17:00
Teletekst: pagina's 461 (LTO) en 462 / 463 (LNV)

Deel: ' Algemene informatie over Vogelpest in Achtkarspelen '
Lees ook