NVVE

Els Borst erelid NVVE

Embargo tot 29 maart 2003, 12.00 uur.

PERSBERICHT

Algemene Ledenvergadering NVVE op 29 maart in de RAI te Amsterdam.

30-jarig bestaan NVVE
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) zullen op 29 maart 2003 om 12.00 uur de volgende personen als erelid worden benoemd en de NVVE-legpenning ontvangen:
Mw. Dr. Els Borst - Eilers , voormalig minister van VWS en Mr. Adelbert Josephus Jitta, voormalig bestuurslid NVVE.
Zij worden als erelid benoemd vanwege hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van de Nederlandse euthanasiewet.

Eukaria-prijs
Deze prijs wordt uitgereikt aan Mw. Dr. Heleen. Weyers voor haar proefschrift Euthanasie: het proces van rechtsverandering De aanmoedigingsprijs gaat naar de ANBO (Ouderenbond), gewest Amsterdam voor hun notitie over het levenseinde en in het bijzonder over de zelfbeschikking van de oudere mens in Nederland.

Toekomst NVVE

-Wijzigingen statuten

-Plan van aanpak t.a.v. een Middel voor de milde dood.
De agenda en jaarstukken zijn te vinden op onze website: www.nvve.nl

Vragen kunnen tijdens de lunchpauze (13.00 tot 14.00) door Jacob Kohnstamm, voorzitter NVVE en Rob Jonquière, directeur NVVE beantwoord worden.

De vergadering vindt plaats in de Forumzaal (ingang 20) van de RAI te Amsterdam. Aanvang 10.00 uur. Sluiting 16.00 uur.

Informatie:
NVVE, Walburg de Jong, 020 623 21 78 of 06 536 94 107

Houdt u er rekening mee dat in de RAI op 29 maart ook de Huishoudbeurs plaatsvindt.

29 mrt 03 12:00

Deel: ' Algemene Ledenvergadering NVVE kiest Els Borst tot erelid '
Lees ook