Stormvogels Telstar


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Supportersvereniging Telstar houdt op woensdag 26 september haar algemene ledenvergadering. De jaarvergadering zal gehouden worden in Paviljoen Schoonenberg en de aanvang is 20.00 uur. Toegang tot de vergadering hebben leden en zij die door het bestuur daartoe worden uitgenodigd.

Na bijna achttien jaar zitting genomen te hebben als secretaris in het bestuur zal deze avond Marja Korbee zich niet meer herkiesbaar stellen. Ook aftreden en niet herkiesbaar zijn René Dobbelaar, Niels Tuijn en Lon Weijers. Kandidaatstelling vanuit de leden kan op de volgende wijze plaatsvinden: tot en met 25 september 2001 kan u uw kandidaat schriftelijk aanmelden op het secretariaat van de supportersvereniging. De aanmelding dient te bestaan uit een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waarin hij/zij zich bereid verklaart de bestuursfunctie te aanvaarden.

Ook de kascontrolecommissie zoekt nog kandidaten. De kandidaatstelling vindt op dezelfde wijze plaats als bij een bestuursfunctie.

Deel: ' Algemene ledenvergadering Supportersvereniging Telstar '
Lees ook