Voetgangersvereniging

Algemene ledenvergadering

Op 26 juni 1999 vindt de algemene ledenvergadering plaats.

De Voetgangersvereniging houdt dan een bijzondere algemene ledenvergadering. Van 10.30 tot 12.30 wordt in Vergadercentrum LaVie in Utrecht een bijeenkomst belegd. Het belangrijkste vergaderpunt zal gaan over de stand van zaken van de fusie.

Wilt u meer weten over De Voetgangersvereniging: ons emailadres is: voetver@pz.nl

© De Voetgangersvereniging voetver@pz.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Algemene ledenvergadering Voetgangersvereniging '
Lees ook