Tulip

Algemene Vergadering Aandeelhouders 13 januari 1999


--------------

PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 13 januari 1999

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Tulip Computers heeft vandaag besloten tot een statutenwijziging, inhoudende een aanvulling op de vergaderlocatie en een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Deze verhoging van het maatschappelijk kapitaal is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de Koninklijke Begemann Groep N.V. en de claimemissie.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is tevens de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen van de nieuwe leden van de Directie en de Raad van Commissarissen aan de orde geweest. De heren H.F. van Helden MBA, Drs. J.A.G. Stallinga RA en H.J.M. Nederveen zijn vervolgens tot statutair directeuren van de vennootschap benoemd en de heren Ir. A.H.C. Deleye, Drs. J.F.A. van den Nieuwenhuyzen en Prof.dr. G.J.E. De Moor tot commissarissen. Vervolgens zijn de heren Mr. A.P.J.M.M. van der Stee, M.W.J. van Ass, Dr. J.V.H. Pennings en Drs. T.E. Westerterp afgetreden als commissarissen van de vennootschap.

De nieuwe directie van Tulip Computers heeft de verwachting uitgesproken, dat het netto resultaat over 1998 zal uitkomen op circa ? 38 miljoen negatief. Dat betekent dat Tulip Computers in de laatste vijf maanden van 1998 nagenoeg break-even heeft gedraaid. Voor 1999 heeft de directie de verwachting uitgesproken, dat een positief bedrijfsresultaat zal worden gerealiseerd van enkele miljoenen guldens. Hierbij is uitgegaan van een break-even resultaat in het eerste halfjaar van 1999. Doelstelling is echter om zo vlug mogelijk een positief bedrijfsresultaat van circa 4% te realiseren en een netto resultaat van circa 2,5%.

De Directie

Deel: ' Algemene Vergadering Aandeelhouders Tulip Computers '
Lees ook