European Commission

IP/02/1099

Brussel, 19 juli 2002

Uit onderzoek van de EU blijkt dat algen een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen de mondiale opwarming

Uit een onderzoekproject van de EU is gebleken dat zeealgen kunnen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Met behulp van het door de EU gesponsorde "Parforce"(1) onderzoekproject heeft men ontdekt dat de jodiumhoudende dampen die geproduceerd worden door zeealgen de mondiale opwarming tegen kunnen gaan. Terwijl broeikasgassen de warmte die van het oppervlak van de aarde opstijgt tegenhouden worden er door algen dampen vrijgemaakt die in bepaalde mate voorkomen dat de zonnewarmte de bodem en de oceanen op aarde bereikt. Het "Parforce"-team dat geleid wordt door de National University of Ireland in Galway omvat 15 groepen onderzoekers uit Ierland, Finland, Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Europese wetenschappers werken daarbij samen met deskundigen van het California Institute of Technology uit de VS.

Het voor onderzoek verantwoordelijke Commissielid Philippe Busquin heeft het volgende verklaard: "Dit zijn verrassende en bemoedigende resultaten. Met de onderzoekprogramma's van de EU worden thema's onderzocht die van groot belang zijn voor de gehele wereld, zoals de klimaatverandering en de bescherming van onze zeeën en oceanen. Algen en plankton vermenigvuldigen zich wanneer de temperatuur van de oceaan stijgt, vaak als gevolg van menselijke activiteiten. Dit verschijnsel leidt ertoe dat er meer jodiumhoudende dampen en aërosolen vrijkomen die uiteindelijk de mondiale opwarming zouden kunnen tegengaan. Dankzij steun van de EU hebben de beste Europese onderzoekers samen kunnen werken om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de klimaatverandering, het beleid inzake duurzame ontwikkeling af te stemmen op deugdelijke wetenschappelijke bewijzen, de bron van verschillende elkaar soms tegenwerkende verschijnselen op te sporen en die op de juiste manier te evalueren."

Jodiumhoudende dampen condenseren en vormen aërosolen boven de oceanen en versterken het "warmteschild" van de aarde doordat mist- en wolkenlagen worden gevormd. Aërosolen zijn kleine deeltjes die zowel op natuurlijke wijze ontstaan als bij menselijke activiteiten vrijkomen. Tot op heden was niet bekend dat algen en plankton een belangrijke natuurlijke bron zijn van aërosolen die jodiumoxide bevatten. Vroeger werd gedacht dat de voornaamste bron van de aërosolen boven de oceaan uit het water vrijkomende zwavelverbindingen waren.

Alle soorten aërosolen leveren een bijdrage aan dit "warmteschild", doch de boven de oceanen gevormde mariene aërosolen vormen de belangrijkste bron ervan, aangezien oceanen 70% van het aardoppervlak beslaan.

De aanwezigheid van meer aërosolen in de atmosfeer betekent dat de lagen mist en bewolking dikker worden en de straling van de zon wordt geblokkeerd, zodat de mondiale opwarming door broeikasgassen gedeeltelijk wordt tegengegaan. Indien er meer aërosolen vrijkomen zal het ook minder gaan regenen, waardoor de wolken een langer leven hebben en het genoemde effect versterkt wordt.

Er zijn experimentele veldstudies naar het verschijnsel uitgevoerd op de Ierse Atlantische kust en onderzoekers zijn thans bezig om te kijken wat de effecten op grotere schaal kunnen zijn.

Achtergrondinformatie

De leden van het "Parforce"-projectconsortium zijn:

Coördinator: C.O'Dowd, National University of Ireland, Galway (Ierland) & Universiteit van Helsinki (Finland)

Partners: H.C. Hansson, Universiteit van Stockholm (Zweden)

J.M. Makela, Universiteit van Helsinki (Finland)

G. Jennings, University College Galway (Ierland)

H. Berresheim, Deutsche Wetterdienst (Duitsland)

G. de Leeuw, TNO Den Haag (Nederland)

N. Hewitt, Lancaster University (Verenigd Koninkrijk)

R.M. Harrison, University of Birmingham (Verenigd Koninkrijk)

Y. Viisanen, Fins Meteorologisch Instituut (Finland)

Medewerkers:

A. Lewis, University of Leeds (Verenigd Koninkrijk)

T. Hoffmann, Institute of Spectroscopic Studies, Dortmund (Duitsland)

S. Rapsomanikis, Demokritos University of Thrace (Griekenland)

U. Tapper, VTT, (Finland)

J. Seinfeld, California Institute of Technology (Verenigde Staten)

Gelieve voor verdere informatie de volgende website te raadplegen:

http://macehead.nuigalway.ie/parforce/

(1)
New Particle Formation and Fate in the Coastal Environment

Deel: ' Algen dragen bij in strijd tegen mondiale opwarming '
Lees ook