Gemeente Alkmaar


6 september 2001

Gemeente bundelt milieubeleid in Milieubeleidsplan 2001-2005

Zonnepanelen op de daken van honderden Alkmaarse huizen en groene stroom voor elke basisschool; als het aan het Alkmaarse college van B&W ligt is dit niet langer toekomstmuziek, maar werkelijkheid. Al het gemeentelijke milieubeleid is op een rijtje gezet in het nieuwe Milieubeleidsplan 2001-2005. Het plan wordt vandaag, donderdag 6 september, besproken in de commissie Stedelijk Beheer.

In het Milieubeleidsplan, dat het Milieuprogramma 1996-2000 opvolgt, staan doelstellingen opgenomen voor milieubeleid voor de komende vijf jaar. Het plan is een bundeling van recent en nieuw gemeentelijk beleid. Bij verschillende projecten is al rekening gehouden met het milieu-element, alleen een overzicht van het totale milieubeleid ontbrak. Het Milieubeleidsplan 2001-2005 biedt uitkomst. Het Milieubeleidsplan beschrijft aan de hand van negen thema's het milieubeleid van de gemeente Alkmaar: energie en CO2, duurzaam bouwen, geluid, water en groen, vergunningen, veiligheid en handhaving, bodem, afval, natuur en milieueducatie en mobiliteit.

Zonnepanelen
Het effect van het milieubeleid van de gemeente Alkmaar is op een aantal terreinen al goed zichtbaar. Bijvoorbeeld de in dit voorjaar gehouden `Actie Zonnedak', een actie die woningeigenaren wees op de subsidiemogelijkheden voor de aanschaf van zonnepanelen. Scholen maken voortaan eveneens gebruik van zonne-energie; via een display in de hal van de school kun je bovendien zien hoeveel energie de zonnepanelen hebben geleverd.

Duurzaam bouwen
Op het terrein van verkeer en vervoer zijn straks ook de effecten van het milieubeleid te zien: de HAL-OV corridor (een snelle OV-verbinding door de stad) en de aanleg van fietsroutes moeten het autogebruik in Alkmaar verminderen. Andere elementen uit het Milieubeleidsplan zijn het door de gemeente in alle nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen toegepaste `duurzaam bouwen'-principe (bijvoorbeeld het aanbrengen van goede isolatie in het huis om de stookkosten zo laag mogelijk te houden), en de aanleg van een zo gevarieerd mogelijk groen.

Inspraak
Als de commissie Stedelijk Beheer ermee kan instemmen, start op 19 september 2001 de inspraaktermijn voor het milieubeleidsplan. Deze loopt tot en met 17 oktober. Tijdens de inspraakperiode ligt het plan ter inzage bij de balie Bouwen & Wonen in het Stadskantoor (Mallegatsplein 1). Opmerkingen over het Milieubeleidsplan kunnen daar worden ingevuld op een formulier en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven.

Deel: ' Alkmaar bundelt milieubeleid in Milieubeleidsplan 2001-2005 '
Lees ook